+1 Uygulamalı Eğitim Modelinden herkes memnun

SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının 3+1 ve 7+1 Uygulamalı Eğitim Modellerinden memnuniyetlerini ölçen bir çalışma gerçekleştirildi.

+1 Uygulamalı Eğitim Modelinden herkes memnun

Çalışma sonucunda modelin ana ekseninde yer alan 3 sacayağının da yüksek memnuniyet oranına sahip oldukları belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile birlikte Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığı altında yer almıştı. SUBÜ, geliştirdiği ve ön lisanstan lisansüstüne kadar tüm eğitim düzeylerini kapsayan +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile ‘Yükseköğretimde Çeşitlilik Dönemi’nin baş aktörlerinden birisi olmuştu. Bu doğrultuda birçok üniversite tarafından örnek alınan ve daha da geliştirilmeye çalışılan model için SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü tarafından bir çalışma yapılarak, düzenlenen anketle işveren, öğrenci ve öğretim elemanlarının 3+1 ve 7+1 modellerinden memnuniyet düzeyleri ölçüldü.

İşveren memnuniyeti yüzde 93,33
3+1 modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 52’si üretim, yüzde 38’i hizmet ve yüzde 10’u kamu sektöründen olmak üzere toplam 630 işveren katıldı. Katılanların yüzde 40’ı Sakarya’dan, yüzde 27’si İstanbul’dan, yüzde 11’i Kocaeli’den, yüzde 22’si ise diğer şehirlerden olurken; sorulan toplam 16 soru sonucunda işverenlerin 3+1 modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 93,33 olarak ölçüldü. 7+1 modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 96’sı üretim, yüzde 3’ü hizmet, yüzde 1’i kamuda yer alan 89 işveren katıldı. Yüzde 42’si Sakarya, yüzde 25’i İstanbul, yüzde 2’si Kocaeli ve yüzde 31’i diğer illerden olan işverenlerin 7+1 modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 90,44 olarak ölçüldü.

İşyeri becerileri geliştiriyor
Öğrencilerin 3+1 modelinden memnuniyetlerini ölçmek için yapılan ankete yüzde 61’i teknik, yüzde 39’u sosyal programlardan olmak üzere toplam 831 ön lisans öğrencisi katıldı. 19 soru üzerinden yapılan ankette öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 93,69 olarak ölçüldü. 7+1 modeli için yapılan ankete Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden yüzde 32, Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden yüzde 22, Makine Mühendisliği Bölümü’nden yüzde 18, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden yüzde 15, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yüzde 13 oranında toplam 275 öğrenci katıldı. 19 soruya cevap veren lisans öğrencilerinin 7+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 83,72 olarak ölçüldü. Ön lisans öğrencilerinin yüzde 95,43’ü, lisans öğrencilerinin yüzde 91,78’i işyeri uygulaması yaptıkları işletmelerin mesleki becerilerini geliştirdiğini söyledi.

İş yeri ile iletişimler pozitif
Öğretim elemanlarının 3+1 modelinden memnuniyetlerini ölçmek için düzenlenen ankete yüzde 32’si kadın yüzde 68’i erkek olmak üzere toplam 94 akademisyen katıldı. Yüzde 60’ı teknik, yüzde 40’ı sosyal programlardan olan akademisyenlerin 14 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda modelden memnuniyet düzeyleri yüzde 90,02 olarak ölçüldü. 7+1 modelinden memnuniyeti ölçmek için düzenlenen ankete çoğunluk oranlarına göre sırasıyla Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden toplam 59 akademisyen katıldı. Akademisyenlerin 7+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 87,14 olarak ölçüldü. Her iki gruptan akademisyenler de yaklaşık yüzde 90 oranında iş yeri uygulama sorumlusu ile olan iletişimlerinden memnun olduklarını söyledi.

SUBÜ Basın Servisi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER