Deneyap Atölyesi Geleceğin Bilim İnsanlarına Işık Tutuyor

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ; “Sakarya Gençlik Merkezimizin 3. Katında hizmete açtığımız ...

Deneyap Atölyesi Geleceğin Bilim İnsanlarına Işık Tutuyor

Deneyap Atölyesinde geleceğin bilim insanları olacak gençlerimiz , yerli ve milli üretimle Türkiye'miz teknolojisine katkıda bulunarak alanında dünyanın en iyi ürünlerini ülkemizin hizmetine sunacaktır.” Dedi. 
Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edilmiştir. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirilmiştir.

Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir. Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin, yeterli imkânlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve tüm Türkiye’de, geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek gençlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Onları ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemek üzere, 81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurmayı hedefliyoruz.
Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili
iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Deneyaplarda, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlerimiz Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 10 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitimler almaktadırlar. 3 yıllık bu süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde etmektedirler.

Deneyap Atölyesinde Eğitimin Amacı
Ülkemizin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını güçlendirmesi hedefleri doğrultusunda, bilim ve teknolojide “Milli Teknoloji Hamlesi” olarak tanımlanabilecek bütüncül bir gelişime ihtiyaç vardır. Ülke ölçeğinde, topyekûn ve sürdürülebilir bir atılımın gerçekleştirilebilmesi ise toplumun bütün katmanlarının bu hedef doğrultusunda motivasyon kazanması ve bilim-teknoloji üretiminde yetkinliğe sahip bir insan kaynağının oluşturulmasına bağlıdır.
Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülke genelinde tespit edilmesi ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması önem taşımaktadır. Gençlerin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olmaları sağlanmalıdır. Deneyap Teknoloji Atölyesi projeleri yeterli fiziki imkânlar ve donanımlar sağlanarak, gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen ve diğer insanları da bu doğrultuda etkileyebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Deneyap Eğitim Süreci 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda eğitimler bulunmaktadır. 36 aylık eğitim programına dahil olmaya hak kazanan öğrenciler “Tasarım ve Üretim”, “Robotik ve Kodlama”, “Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti”, “İleri Robotik”, “Siber Güvenlik”, “Enerji Teknolojileri”, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri”, “Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama”, “Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi” ve “Yapay Zeka” olmak üzere 10 farklı alanda ücretsiz teknoloji eğitimleri alırlar. Bu süreç ilk 12 ay, ikinci 12 ay ve son 12 ay olarak toplamda 3 aşamadan oluşmaktadır.

Sosyal Faaliyetler
Doğa Kampları

Deneyap Türkiye doğa kampları öğrencilerimizi yoğun eğitim ve çalışma temposunun stresinden uzaklaştırmayı ve ekip ruhuyla hareket etme becerilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Doğa kamplarımız boyunca sabah sporları, takım oyunları ve diğer aktiviteler ile öğrencilerimiz keyifli anlar geçirirken, sınıf ortamı dışında da takım olarak hareket etme kabiliyetlerini güçlendirmektedir.

Geziler
Öğrencilerimizi görerek öğrenme sürecine dâhil etmek ve öğrendiklerinin sahadaki karşılığını tecrübe edebilmeleri için teknik ve bilimsel geziler düzenlenmektedir.
Öğrencilerin teknik gezilerde, atölyelerde öğrendikleri bilgilerin hangi süreçlerden geçerek bir ürün haline geldiğini görmesi motivasyonlarının ve algılarının artmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle Deneyap Türkiye kapsamındaki gezi programlarının teorik bilginin tamamlayıcısı olması hedeflenmektedir.

Etkinlikler
Deneyap Türkiye’nin asli unsurları olan öğrenci, eğitmen ve velileri sürekli etkileşim içerisinde tutan etkinlikler planlanmaktadır. Veli toplantıları, yemek organizasyonları ve gelişim seminerleri gibi etkinliklerle iletişimin sürekliliği sağlanarak öğrencinin takibi yapılmaktadır.
Öğrencilere yönelik patent eğitimi, proje yönetimi ve takım çalışması eğitimi ve bilim söyleşileri ile geleceğin teknoloji girişimcileri olarak farkındalık ve bilinçlerinin oluşturulması hedeflenmektedir


 

Sinan KOLCU

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER