İslami finans, tüm kaynakları reel ekonomiye geri getirebilir

Çağdaş İslam ekonomisi ve finansının teori ve pratiğinin kavramsallaştırılmasına büyük katkı sağlayan ve bu disiplinin en prestijli akademik etkinliği olarak kabul edilen 12. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferansı (ICIEF), bu sene 14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenleniyor.

İslami finans, tüm kaynakları reel ekonomiye geri getirebilir

Beşinci gününde konferans, ağırlıklı olarak İslami Finans, Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi ve İslami Sistem'de Kâr Amacı Gütmeyen Sektör ile ilgili oturumlarla devam etti. Prof. Dr. Khan açılış konuşmasında COVID-19 sonrası dünyada doğa temelli döngüsel ekonomiyi bir çözüm olarak işaret ederken, Prof. Dr. Kahf İslami finansın tüm kaynakları gerçek ekonomiye geri getirebileceğini söyledi.


İlki 1976 yılında Mekke-i Mükerreme'de düzenlenen İslami Ekonomi ve Finans Konferansı bu yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde 14-20 Haziran tarihleri arasında İslami Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Konferansın 12’nci ayağı Türkiye’de İslami Para ve Sermaye Piyasaları, Girişimcilik, Küresel Mali Mimarlık, Dijital Ekonomi, 4. Sanayi Devrimi, İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi konulara odaklanacak.

Bu yılki konferansta 4. Sanayi Devrimi kapsamında 'Sürdürülebilirlik ve Ekonomik Kalkınma' için daha fazla düşünülmesi gereken konular vurgulanırken, dünyanın dört bir yanındaki 40 farklı ülkeden ilgili konularda 472 başvuru yapıldı. İslami Finans, Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik, SKH'leri ve İslam Ekonomisi ve Girişimciliğinin Rolü konularına odaklanacak olan oturumlarda toplam 132 tebliğ sunulacak.

‘Sıfır atık içeren bir ekonomi sistemimiz olabilir ’


Hamad Bin Khalifah Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tariqullah Khan Perşembe günkü ilk açılış konuşmasını “Ekonomi ile Ekolojiyi İyileştirme” yoluyla “İslami Ekonomi ve Finans için Covid-19 Sonrası Eksen” temasıyla verdi. Küresel GSYİH Kaybı ile sonuçlanan salgının bir sonucu olarak küresel bir ani duruşu işaret etti. Pandemi ile Para ve Maliye Politikası arasındaki ilişkiyi ele alan Prof. Dr. Khan, ekonominin ekolojiyi yok ettiğini söyledi. Khan, “meezan”'ı evrensel denge ve doğaya dayalı döngüsel bir ekonomi olarak önerdi ve bireysel bir yaşam tarzı reformunu ve doğaya dayalı dairesel etkili iş kriterlerini benimseyerek,

İslami sosyal finans ve İslami bankaların kaynaklarını harmanlayıp KOBİ'ler için büyük faizsiz krediler oluşturarak, sükutu müsamaha ile değiştirerek ve düzenleyiciler, sosyal finansman ve İslami bankalar arasında fikir birliğine ulaşarak sıfır atık ile ekonomik bir sisteme sahip olabileceğimizi vurguladı.

‘İslami finans tüm kaynakları reel ekonomiye geri getirebilir’

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Monzer Kahf, bu ekonomik krizin dünyadaki finans faaliyetleri ile ilgili olarak uyandırma çağrısını ve İslami finansın bununla ilgisini ele aldı. Kahf, pandemi ile ilişkili ekonomik krizin önde gelen sonuçlarını, önümüzdeki yıllarda çoğu gelişmiş ülkede bile küçülme ve benzeri görülmemiş işsizlik seviyesi olarak sıraladı.

Bu salgının yeterli tıbbi arz ve araştırmanın yanı sıra gıda tedarik zincirinin eksikliğini gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Kahf, 100 yıllık şirketlerin bile iflas ettiğini, tıbbi tedarik ve hizmet ve ilaç fiyatlarının ise bu süreçte yükseldiğini söyledi.

Sorunun kaynağına değinerek, bunun finansal kaynakların ve çok sayıda yüksek nitelikli insan kaynağının tıbbi araştırmalar ve gıda üretimi dışındaki üretken olmayan faaliyetlere sürüklenmesiyle başladığını söyledi. İslami finansın tüm kaynakları reel ekonomiye geri getirebileceğini belirten Kahf, İslami finansın sadece gerçek piyasa faaliyetlerine finansman sunmak konusunda ısrarcı bir yaklaşım benimseyerek her zamankinden daha doğru yolda olduğunu söyledi.


İslami Finans, Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik

Konferansın beşinci gününde “İslami Finans, Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik” başlıklı ilk sabah oturumlarına İZÜ'den Dr. Ruslan Nagayev başkanlık etti. “Tüketici Perspektifinden Döngüsel Ekonominin Ampirik Karşılaştırmalı Bir Çalışması: Malezya ve Türkiye” başlıklı konuşmasında, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Muhammed Tahir Jan, Türkiye ve Malezya arasında bir karşılaştırma yaparak döngüsel ekonomi kavramını inceledi. “Python Pandalar Kullanarak Finansal Kriz Sırasında Sermaye Yapısına Etkisinin Analizi: Şer’i Uyumlu Şirketlerden Kanıtlar” başlıklı konuşmasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Nor Khadijah Mohd Azhari, Şer’i Uyumlu Şirketlere (SCC) odaklandı.

Daha sonra “Banka Seçimi - Gambiya'daki Bireysel Bankacılık Müşterilerinin Dini Hassasiyetinin Bir Ölçüsü” başlıklı konuşmasında, İbn Haldun Üniversitesi'nden Baboucarr Mbowe, Gambiya'daki bireysel banka müşterilerinin banka seçimi faktörlerini inceledi. Kırgızistan Bolgar İslam Akademisi'nden Abdurashid Zhoraev, “İslami Bankacılık Sektörünün Zorlukları: Kırgız Cumhuriyeti Örneği” başlıklı bir konuşma yaptı. “Türkiye'deki İslami ve Konvansiyonel Bankaların Finansal İstikrarı” konulu konuşmasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Ali İdris Abdalslam, Türkiye'deki İslami ve konvansiyonel bankaların finansal istikrarını karşılaştırdı. “İslami Finansta Toplum Dostu Olarak Finansman” başlıklı konuşmasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Aisha Ahmed İslami finansmanı bir finans biçimi olarak ele aldı.

İslam Sisteminde Kâr Amacı Gütmeyen Sektör ve 4. Sanayi Devriminde Rolü

Paralel oturum, “İslam Sisteminde Kâr Amacı Gütmeyen Sektör ve 4. Sanayi Devrimindeki Rolü” teması etrafında toplandı. “Hac'ın Finansal Güçlüklerinin Üstesinden Gelmek İçin Bir Model Önerisi: Türkiye Hac Fonu” başlıklı konuşmasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden İbrahim Guran Yumusak, Hac sürecini çevreleyen zorlukları detaylandırdı. “Sağlık Kaynaklarının Sağlanmasında Vakıf'ın Sorunlar ve Zorlukları” başlıklı bir konuşmada, Endonezya Bankacılık Okulu'ndan Sulistyowati Sulistyowati, sorunlarını ve zorluklarını belirleyip ayrıntılandırarak sağlık sektörü için vakıf kavramını canlandırmaya çalıştı.

“Sosyal Finansmanı Endonezya'daki İslami Bankacılık Sistemine Dahil Etme: Reel Ekonomiye Doğru” başlıklı bir konuşmada, Endonezya Finansal Hizmetler Kurumu'ndan Ahmad Soekro Tratmono, geleneksel ve İslami bankacılığın reel ekonomide ve özellikle yoksullukla mücadelededeki rollerini yerine getirmedeki performansını karşılaştırarak İslami bankacılık entegrasyonu oluşturma olasılığı hakkında bilgi edinmek için standart ekonometrik modeli kullanarak bir model oluşturmaya çalıştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Cem Korkut’un “İslami Mikrofinans ve Mikro Girişimci Mekanizmasının Kodları ve Zihniyeti: Tarihten Bugüne” konuşmasının ardından New Orleans Üniversitesi'nden M. Kabir Hassan “Sürdürülebilir Kalkınma için Bir Araç Olarak Qard Hasan (Faizsiz Kredi) - Küresel Kanıt” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Döngüsel Ekonomi

Öğleden sonraki oturumların ilki Setif 1 Üniversitesi'nden Walid Hamache, Algiers 3 Üniversitesi'nden Boussaada Said, Bechar Üniversitesi'nden Soufyane Benabdelaziz, Gharda Üniversitesi'nden Lakhdari Ghadjer, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Suheil Hawamdeh ve Setif 2 Üniversitesi'nden Mohamed Bouzidi Chiter’ın katılımıyla, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Dr. Ashraf Dawabah başkanlığında, “Döngüsel Ekonomi” teması altında Arapça yapıldı.

Çok Boyutlu Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Bilen'in başkanlığını yaptığı “Çok Boyutlu Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele” temalı oturum ilk önce Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Abdullahi Abubakar Lamido'yu “Vakıf Ekonomisinde Değişen Paradigmalar: Sosyo-ekonomik Araştırma ve Geliştirmede Yenilenen Odaklara Doğru” başlıklı konuşmasıyla ağırladı. Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya oturuma “Hifdh Al-Mal (Serveti Koruma) Endeksi ile Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmanın (SED) Ölçülmesi: Seçilmiş İTT Ülkelerinden Kanıtlar” başlıklı kapsamlı bir konuşmayla katıldı.

Daha sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Barae Dukhan ve Oxford Üniversitesi'nden Haithem Kader sırasıyla “İslami Perspektiften Mutluluk Endekslerinin Eleştirel Analizi” ve “İnsan Refahı, Ahlak ve Ekonomi: İslami Bir Perspektif” başlıklı konuşmalara katıldılar. Son olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Mehmet Bulut, “Yeni Bir Ekonomik Kalkınma Paradigması: Sürdürülebilirlik ve İslam” konuşmasında döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmadaki aktif kurumları İslam ekonomisi çerçevesinde inceledi.

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER