SAÜ’de ‘Beliren Yetişkinlerde Din Tasavvuru’ Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Sakarya İl Müftülüğü tarafından yürütülen ‘Beliren Yetişkinlerde Din Tasavvuru ve Gelecek Beklentisi’ projesi çalıştayı tamamlandı. 

SAÜ’de ‘Beliren Yetişkinlerde Din Tasavvuru’ Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çalıştayın açılış programı İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, akademisyenler, Müftülük personeli ve öğrenciler katıldı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise yaptığı açılış konuşmada projenin saha araştırmasını üzerine alarak yol haritası çıkarma çabasının çok önemli olduğunu söyledi. Teorik çalışmaların yanında saha çalışmalarının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Savaşan, projeyi yürütenlere ve destek veren paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ise yaptığı konuşmada din konusunda çarpıtılmış bilgilerin ve bilinçli yanıltma hareketlerinin yayıldığı günümüzde böyle bir projenin önemli olduğunu ifade etti. Yüce, “İmanımızı ve itikadımızı zedeleyecek pek çok yanlış ve yalan bilginin kontrolsüzce dolaştığı bu ortamda evlatlarımıza merhametle yaklaşmalı ve onlara destek olmalıyız. Elbette bunun nasıl uygulanacağı ve usulünün ne olacağına dair binlerce yıllık bir birikim ve model bilimsel yaklaşımlar var. Bu birikimi ve yaklaşımları yok sayamayız. Bunları öğrenerek evlatlarımıza yaklaşmamız gerekecektir. İşte bu sebeple bu çalıştayı çok önemsiyoruz. Bu ufuk açacaktır, vizyon verecektir, bir hareket tarzı belirleyecektir ve gerçekten gençliğimize tekrar sahip olmanın yöntemlerini bu çalıştay belirleyecektir ve bize sunacaktır.” şeklinde konuştu.

Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ise yaptığı açılış konuşmasında kurumlar arası işbirliğiyle projenin güzel bir neticeyle tamamlanacağına inandığını ifade etti. Başiş, “Müftülük ailesi olarak beliren yetişkinlerle hem personelimiz olmaları hem de din hizmeti sunduğumuz hedef kitlenin bir parçası olmaları açısından diyalog içerisindeyiz. Bu açıdan projenin hedeflendiği şekilde tamamlanması ve proje kazanımlarının hayata taşındığını görmek bizim en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu. Başiş, kurumlar arası işbirliği ile yürütülüyor olması, hem teorik olarak araştırmaların hem de uygulama olarak saha çalışmalarının birlikte sürdürülüyor olması ve eğitim modülünün ve kılavuz kitabının hazırlanması açısından projenin takdir edilen üç boyutu olduğunu söyledi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, konuşmasında İlahiyat Fakültesi olarak bir taraftan öğrencilere kaliteli bir eğitim sunarken diğer yandan araştırma ve topluma hizmet alanlarında da nitelikli işler yapmaya ve kalıcı hizmetler sunmaya gayret ettiklerini ifade etti. Bu çerçevede kurumlar arası iş birliklerine büyük önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Bostancı, kurumların enerjilerini birleştirerek daha nitelikli sonuçlara ulaşmalarının gerektiğini söyledi. Çalıştayın bu anlayışın bir yansıması olduğunu belirten Dekan Bostancı, “Bu projemiz, beliren yetişkinlik dönemi olarak nitelendirilen dönemdeki bireylerin din anlayışını, hayattan beklentilerini ve gelecek tasavvurunu saha araştırması yoluyla tespit ederek bu dönemdeki bireylere hizmet sunan personelin niteliklerini geliştirmeyi ve hizmet sunumunda kaliteyi arttırmayı amaçlıyor” dedi.

Dekan Bostancı, proje kapsamında daha önce yapılmış ilgili çalışmalardan istifade edilmesinin yanında alan araştırması yapılmasının, bununla beraber sahada hizmet veren ve alan, müftülük ve gençlik ve spor bakanlığı görevlilerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerinin görüşlerinin dinlenmesinin, en sonunda da elde edilen sonuçlarla bir eğitim modülünün ve bir kılavuz kitabın oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Bostancı, “Gençlik hususunda yapılan çalışmaların çok değerli olduğuna, akademik temelli olmasının daha da ciddiyet kazandıracağına, bu çerçevede bu çalışmanın da öncelikle Sakarya’mızdaki genel olarak da ülkemizdeki gençlik hizmetlerine önemli katkı sağlayacağına ve sahadaki görevlilere de ışık tutacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Bostancı, projeyi sahiplenip destek sağlayan İl Müftüsü Hasan Başiş’e, projeyi destekleyen Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve başta proje yürütücüsü Doç. Dr. Abdullah İnce olmak üzere projede yer alan ve katkı sunan bütün akademisyenlere, müftülük personeline ve lisansüstü öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

SAÜ Gençmer Müdürü ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Abdullah İnce de yaptığı konuşmada “beliren yetişkinlik” kavramı ve projenin aşamaları hakkında verdi. Toplumun sürekli değişen bir canlı organizma olduğunun ve insanın toplumsal bir varlık olduğunun altını çizen Doç. Dr. İnce, insan hayatını açıklayan dönemlerin toplumsal değişmelere bağlı olarak yeniden tanımlandığını ifade etti. Sanayi toplumundaki gelişmelerle birlikte geçmişte daha kısa ve belirgin olan gençlikten yetişkinliğe geçiş aşamasının, geniş bir dönemi içine alan yeni bir kategori oluşturduğunu kaydeden İnce, psikologların ve toplum bilimcilerin “beliren yetişkinlik” şeklinde yeni bir dönemden bahsettiklerini söyledi. Bu dönemin din bilimleri alanında neredeyse hiç çalışılmadığını kaydeden İnce, kaynaklara dayalı dini bilgiyi üretmekle görevli olan İlahiyat Fakültelerinin bu bilginin muhatapları olan toplum kesimlerini doğru anlamak, onların duyarlılıklarını iyi analiz etmek, ürettiği bilgiyi muhatabının özelliklerini dikkate alarak sunmakla görevli olduğunu, böyle bir yaklaşımın Diyanet İşleri Başkanlığını da yakından ilgilendirdiğini söyledi. İnce, “Hedef kitlenin özelliklerini tanımak, hizmet götürülecek kitleyi iyi tanımlamak din hizmeti sunan kurumların başarısını arttıracak, insan kaynağı başta olmak üzere kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır” dedi.

Projenin temelde üç boyutu bulunduğunu kaydeden İnce, “Birincisi; beliren yetişkinlerin din tasavvuru ve gelecek beklentileriyle ilgili literatürün analizi ve değerlendirilmesi ve saha araştırmasının tasarlanması, ikincisi; beliren yetişkinlerin din tasavvuru, geleceğe bakışı ve dinî kurumlardan beklentisini ortaya koyacak saha araştırmasını yapılması, üçüncüsü ise araştırma sonuçlarından hareketle beliren yetişkinlere hizmet veren personelin akademik verilerle desteklenerek niteliklerinin ve motivasyonun artırılmasıdır” dedi. İnce, bu hedefleri gerçekleştirmek üzere saha araştırması için din anlayışı ölçeği ve gelecek tasavvuru ölçeği geliştirileceğini, araştırma sonuçlarından yola çıkarak beliren yetişkinlere hizmet veren personele yönelik eğitim modülü geliştirileceğini ve geliştirilen modülün pilot uygulamadan sonra paket program olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na sunulacağını kaydetti. Projenin birinci ayağının çalıştayla birlikte tamamlanacağını belirten İnce, çalıştay sonrası projenin saha araştırması boyutuna geçileceğini söyledi.

Açılış programının ardından çalıştayın oturumları ‘Din Anlayışı Ölçeği Literatür Taraması Sununu ve Müzakeresi’, ‘Beliren Yetişkinlik Nedir?’, ‘Gelecek Tasavvuru Ölçeği Literatür Taraması Sunumu ve Müzakeresi’, ‘Hizmet Beklentileri Envanteri Literatür Taraması Sunumu ve Müzakeresi’, ‘Sahada Hizmet Veren ve Alanların Sunum ve Görüşleri’ başlıkları altında İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Erkal Salonunda iki gün boyunca devam etti.

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER