SAÜ’den TÜBİTAK Alan Bazında Yetkinlik Haritasında Önemli Başarı

Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK’ın 2020 Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu’nda “Bilgi Güvenliği” ile “Enerji Depolama” alanlarında Türkiye’de ilk 3’e, “Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri”, “Metaller ve Alaşımlar”, “Elektronik Donanım” ile “İçten Yanmalı Motor Teknolojileri” alanlarında ise ilk 5’e girdi.

SAÜ’den TÜBİTAK Alan Bazında Yetkinlik Haritasında Önemli Başarı

TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020” raporunu yayımladı. Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan rapor, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine olanak veriyor.
SAÜ, iki alanda ilk 3’e dört alanda ise ilk 5’e girdi
SAÜ, 2020 Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri ana başlığında “Bilgi Güvenliği” ile Enerji ana başlığında “Enerji Depolama” alanlarında Türkiye genelinde ilk 3 sırada; Otomotiv ana başlığında “Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri” ile “İçten Yanmalı Motor Teknolojileri” başlıklı iki alanda, Malzeme ana başlığında “Metaller ve Alaşımlar” ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ana başlığında “Elektronik Donanım” alanlarında ilk 5’te yer aldı.
19 alanla önde gelen üniversitelerden birisi oldu
Sakarya Üniversitesi, değerlendirme metotlarına göre 4 gruba ayrılan alanlar ele alındığında, “hacim” ve “kalite” açısından birinci bölge olarak değerlendiren ilk basamakta ise 19 alanla önde gelen üniversitelerden biri oldu.
TÜBİTAK tarafından 131 alt araştırma alanına, Türkiye’nin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik alanlar ile üniversitelerin eğitim alanları dikkate alınarak yapılan çalışmada, yüzde 40 oranında ‘hacim’ ve yüzde 60 oranında ‘kalite’ göstergeleri temelinde değerlendirmeye gidildi. Güncel yetkinlik analizi çalışması kapsamında, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınarak; 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite değerlendirmeye alındı.
SAÜ’nün gelecek politikaları görüşüldü 
Rapora ilişkin SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve rektör yardımcılarının yönetiminde, üniversitenin fakülte dekanları, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlarının katılımı ile üç oturumda gerçekleşen online değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantının üçüncü oturumunda, rapor kapsamında Sakarya Üniversitesinin en güçlü olduğu ve geliştirilmeye açık alanlar ile zayıf alanları üzerinde değerlendirmeler yapılarak, üniversitenin gelecek politikaları masaya yatırıldı. SAÜ’nün lider olduğu alanlarda ülke ve bölgeye katkıları ile kabiliyetlerini nasıl arttıracağı, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü basamakta olan alanlarının disiplinler arası çalışmalar ile nasıl geliştirileceği konusunda stratejiler ve planlar tartışılarak, proaktif politikalar oluşturulması gerektiği belirtildi. 
Bu bağlamda Bilimsel Araştırma Proje desteklerinde yapılacak yenilikler, SAÜ Atama ve Yükseltme Ölçütlerinde yapılacak iyileştirmeler de ele alınarak, üniversitenin tüm birimlerinin görüşleri doğrultusunda Türkiye’nin ve gelecek SAÜ hedeflerine ortak yürüme gerekliliği konusunda tüm üniversite yöneticilerinin hemfikir olduğu görüldü.

 

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER