Eğitimde dönüşüm süreçlerini yönetme projesi tanıtıldı.