SAÜ’de Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi-Fıkıh ve Toplum Çalıştayı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ortaklığında “Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi-Fıkıh ve Toplum” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.

SAÜ’de Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi-Fıkıh ve Toplum Çalıştayı

SAÜ İlahiyat Fakültesinde yüz yüze gerçekleştirilen çalıştaya akademisyenler için online katılım imkanı da sağlandı.

Çalıştayın açılışında konuşan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, sözlerine katılımcılara selamlarını ve takdirlerini sunarak başladı. İnsanın yapısı gereği sosyal bir varlık olduğunu, toplum olarak yaşadığını ve İslam’ın da insanı, hayatı ve toplumu kuşattığını ifade etti. Prof. Dr. Tonguç, toplumun zamana bağlı olarak sürekli yeni durumlarla karşılaştığını, 15-20 yıl öncesinde gündemde olmayan konu ve kavramların bugün gündemde olduğunu ve bunların fıkhi karşılıklarının bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu noktada ilim ehli ortaya bir şey koymadığında başkalarının bu boşluğu olmaması gereken şekilde dolduracağına dikkat çekti. Prof. Dr. Tonguç, bu gibi çalıştayların bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti. Katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.
Çalıştayda konuşma yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, “Modern Çağda Fıkhın Anlamı ve İşlevi” başlıklı seri halinde düzenlenen çalıştayların Fıkıh ve Toplum konulu üçüncü bölümünün hibrit bir şekilde gerçekleşmesinden memnun olduğunu belirtti. Konunun kapsamının fıkıh ve sosyoloji alanlarından pek çok uzman isimle online toplantılar yapılmasının bir sonucu olarak tespit edildiğini dile getirdi.

Çalıştayda fıkhın toplum ve toplumsal değişim üzerindeki etkileri ve toplumsal değişimlerin fıkıh üzerindeki etkileri, konunun uzmanı ilim insanları tarafından detaylı şekilde ele alınıp tartışıldı. Prof. Dr. Bostancı, toplantıdan elde edilecek sonuçların ülkemize ve İslam âleminin ilmi birikimine önemli katkılar sağlayacağını ve bundan sonra yapılacak çalışmalara da rehber niteliğinde olacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Bostancı, çalıştaya katkı sunanlara, daha önce 6 önemli ilmi etkinliği beraber gerçekleştirdikleri İslamî İlimler Araştırma Vakfı’na, başta Koordinatör Prof. Dr. Osman Güman olmak üzere SAÜ İlahiyat Fakültesinden çalıştayın organizesine emek veren hocalara, faaliyetlerine olan desteklerinden dolayı SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a, çalıştaya verdiği destekler için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye şükranlarını arz etti. Prof. Dr. Bostancı, toplantının hayırlara vesile olması dilekleriyle sözlerini sonlandırdı.

İSAV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, konuşmasına Prof. Dr. Bostancı’nın çalıştayının amacını doğru bir şekilde ifade ettiğini vurgulayarak başladı. Prof. Dr. Salih Tuğ, doktora dönemindeki ilk hocalarından Zeki Velidi Togan’ın kendisine çalışmalarını daima tarihçi gözüyle ortaya çıkarmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Bu çalıştayda da sosyal yapıyla birlikte İslam hukukuyla ilgili meselelerin tarihsel bilgilere oturtulmuş bir şekilde ortaya döküldüğünü ifade eden Prof. Dr. Salih Tuğ, toplantıdaki ilmi tartışmalarda faydalı sonuçlar ortaya çıkacağını belirtti. Gerek yerel idarecilerin gerek Sakarya Üniversitesinin bu ilmi toplantılara gösterdikleri alakanın takdire şayan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tuğ, Sakarya Üniversitesi kampüsünün kendisinde uyandırdığı hayreti, “Yapmak istenince ne kadar güzel şeyler yapılıyormuş” diyerek ifade etti. Prof. Dr. Salih Tuğ, katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun başkanlığını yaptığı ilk oturumda İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Tekin, “Modern Kültürü Karşılamada Fıkhın İmkan(sızlıklar)ı” adlı tebliğini sundu. Bu oturuma Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Celaleddin Çelik müzakereci olarak katıldı.

Oturum başkanlığını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Erdoğan’ın icra ettiği ikinci oturumda ise Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Ocakoğlu, “Hukuk Toplum İlişkisini Açıklayıcı Bir Model Olarak Hukuk Sosyolojisi” isimli tebliğini sundu. Tebliğ İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Nurullah Ardıç tarafından müzakere edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı’nın oturum başkanlığındaki üçüncü oturumda Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Vejdi Bilgin “Sosyo-Kültürel Yapı ve Fıkıh: Doktrinden Pratiğe Osmanlı Devleti Örnekleminde Bir Analiz” adlı tebliğini sundu. Bu tebliğin müzakeresi SAÜ İlahiyat Fakültesinden Dr. Ayşe Elmalı Karakaya tarafından gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Fahrettin Atar’ın icra ettiği dördüncü oturumda ise Uludağ Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Salih Kumaş “Fıkhın Hukuksallaşması Sorunu Üzerinden Günümüzde Fıkıh-Toplum İlişkileri” isimli tebliğini sundu. Tebliğ Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Sami Erdem tarafından müzakere edildi.

Çalıştay, Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez başkanlığında gerçekleşen ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. Fahrettin Atar, Prof. Dr. H. Mehmet Günay, Prof. Dr. Mahmut Kaya ve Prof. Dr. Orhan Çeker’in katıldığı değerlendirme oturumunun ve Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER