IBM Research, 5 yılda 5 önemli alandaki keşiflerini hızlandıracak

IBM; önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleşecek, bilim ve teknolojideki yeniliklerin etken olduğu beş önemli değişikliğe ilişkin tahminlerini açıkladı.

IBM Research, 5 yılda 5 önemli alandaki keşiflerini hızlandıracak

Bu yılın tahminleri ilk defa sanal ortamda yapılan BM Genel Kurulu ile aynı zamana denk gelen, sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı hedefleyen, beş temel araştırma alanına odaklanıyor.

İçinde bulunduğumuz 2020 yılı, küresel salgından küresel ısınmaya kadar zamanımızın en önemli sorunlarından bazılarıyla mücadele edilmesinde bilimin ve bilime dayanan açık eylemlerin önemini ortaya koydu. Enerjinin daha verimli bir biçimde depolanmasından, atmosferdeki karbondioksitin (CO2) azaltılması ve gıdaların daha sürdürülebilir bir biçimde yetiştirilmesine kadar; üretim, tüketim ve imha etme biçimlerinin yeniden tasarlanması ihtiyacı hiç bu kadar belirgin olmamıştı.

Bilimin önemine daha güçlü bir biçimde odaklanma hedefiyle IBM, teknolojisini ve kaynaklarını araştırmalara ve yeni araçların keşfine adıyor. Yapay zeka, kuantum, yüksek performanslı bilgi işlem ve hibrit bulut gibi teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen firma; önümüzdeki beş yıl içinde bilimden en üst düzeyde faydalanacak ve keşif sürecinde beş temel alanı merkeze alarak ilerleyecek:

İklim değişikliğini azaltmak için CO2 gazının toplanması ve dönüştürülmesi

Gelecek beş yılda, havadaki CO2 toplanabilecek ve bu sayede çevreye zararlı bir atık, yararlı bir ürüne dönüştürülebilecek. IBM’in hedefi CO2'nin toplanmasının ve yeniden kullanılmasının tüm dünya çapında gerçekleştirilebilecek kadar verimli hale getirilmesi. Böylece atmosferdeki zararlı CO2 düzeyinin önemli ölçüde azaltılması ve bunun sonucunda da iklim değişikliğinin yavaşlatılması amaçlanıyor.

Karbon emisyonları azaltılırken artan nüfusun beslenmesi için Doğa Ana'nın model alınması

Gelecek beş yıl içinde IBM; doğanın, azotu nitrat bakımından zengin gübreye dönüştürme yeteneğini taklit edecek. Sürdürülebilir ölçekte azot bağlanmasına olanak sağlayan inovatif bir çözüm üretmeye çalışan IBM, gübrenin çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasına ve aynı zamanda dünyanın hızla artan nüfusunun beslenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Dünyayı yeniden tasarlamak zorunda kalmadan önce pilleri yeniden tasarlamak

IBM; gelecek beş yıl içinde bir enerji şebekesini ve sürdürülebilir ulaşımı destekleyebilecek, daha güvenli ve çevreyle dost piller için yeni malzemeler keşfetmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğu, aralıklı olarak enerji sağlıyor ve bu enerjinin depolanması gerekiyor. Yapay zekayla kuantum teknolojisi sayesinde artırılmış performans için daha güvenli ve daha verimli malzemelerle üretilmiş pillerin elde edilmesini sağlanacak.

Sürdürülebilir malzemeler, sürdürülebilir ürünler, sürdürülebilir gezegen

Gelecek beş yılda IBM; malzeme üretiminde ilerleme kaydedecek ve yarı iletken üreticilerinin çok tercih edilen ürünlerinde, sürdürülebilirliğin artmasına olanak sağlayacak. Bilim insanları yarı iletkenlerin ve elektronik aygıtların üretiminde; sürdürülebilir malzemelerin daha hızlı bir biçimde üretimine olanak sağlayacak yeni bir yaklaşım benimseyecek.

Daha sağlıklı bir gelecek için geçmişten ders almak

IBM, gelecek beş yılda doktorların ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının ölümcül virüslerle geniş ölçekte mücadele etmesini sağlayan tedavilerin oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Yapay zeka, analiz ve verinin birleşimi; önceden mevcut olan ama farklı amaçlarla kullanılan ilaçları önermek ve klinik deneylerini hızlandırmak için tıbbi kanıtların hızla analiz edilmesine yardımcı olabilecek. Gelecekte bu araçların; farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılması ve salgınlara etkili bir biçimde müdahale edilmesine olanak sağlayan yöntemlerden biri haline gelmesi bekleniyor.

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER