Kent etiği şehrin insanlar üzerindeki hakkıdır

Büyükşehir belediyesi tarafından çalışması başlatılan Sakarya Kent Etiği Bildirgesi için özel sektör temsilcileriyle düzenlenen video konferansta konuşan Başkan Ekrem Yüce,

Kent etiği şehrin insanlar üzerindeki hakkıdır

“Tüm kazanımlarımızı koruma adına yaptığımız çalışma ve yatırımların yanında şehrimizde aidiyet duygusunu güçlendirme, zenginliklerimiz ve farklılıklarımız açısında farkındalık oluşturma, beraber yaşama kültürünü ön plana çıkarma amacıyla bir farkındalık projesi başlattık. Şehrin insanlar üzerindeki hakkı olarak gördüğümüz kent etiği bildirgesine katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MARKA’dan destek almaya kazanan ve hazırlık çalışmaları başlatılan Sakarya Kent Etiği Bildirgesi için özel sektör temsilcileriyle düzenlenen video konferansa katıldı. İnsanların yaşadıkları şehrin karakterini kuşandığını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, şehrin kendine has dokusunun insanın üzerine sindiğini ifade ederek, bildirgenin hazırlanmasına katkı sunan özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Mavi ile yeşilin buluştuğu şehir
Başkan Ekrem Yüce, video konferansta şunları söyledi: “Sakarya tarihsel zenginliği, coğrafi konumu, ulaşım imkanları, turizm, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde ülke ekonomisindeki payı ve uygun yatırım koşulları ile ülkemizin en önemli illerinden biri olup coğrafi konum avantajına sahiptir. Sakarya, tarıma elverişli alanları, eşsiz iklim özellikleri, bol içme suyu kaynakları, ovaları, akarsuları, gölleri ve diğer doğal güzellikleri ile mavi ve yeşilin buluştuğu bir şehirdir. Bu şehre katkı sağlamak, geliştirmek için alt ve üst yapı olmak üzere sosyal, kültürel, sağlık, turizm, tarım olmak üzere her alanda belediye hizmetlerimizi bir plan dahilinde yapıyoruz.”

Farkındalık projesi
“Tüm kazanımlarımızı koruma adına yaptığımız çalışma ve yatırımların yanında şehrimizde aidiyet duygusunu güçlendirme, zenginliklerimiz ve farklılıklarımız açısında farkındalık oluşturma, beraber yaşama kültürünü ön plana çıkarma amacıyla bir farkındalık projesi başlattık. Şehrimizin tüm aktörleri ile görüşüp ortak değerlerimizi ön plana çıkartmak ve kent ortak yaşama kültürüne katkı sağlamak için Kent Etiği Bildirgesi oluşturma çalışması başlattık. Bizler bu proje ile Büyükşehir Belediyesi olarak ortak yaşam ve kentli kültürünü geliştirmek, ortak değer yargılarımızı belirlemek ve farklılıklarımıza rağmen zengin kültürümüzü gün ışığına çıkarmak amacıyla katılımcı yöntemlerle "Sakarya Kent Etiği Bildirgesini" hazırlamaktayız.”

Sakaryalılık duygusu
“Bildirgenin hazırlanması sürecinde ilk olarak şehir bilimciler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri ile video konferans aracılığıyla bir araya gelerek kavramsal çerçevemizi oluşturduk. Burada çok önemli kavramlar ön plana çıktı. Birincisi aidiyet ikincisi zenginliklerimizin farkında olma üçüncüsü oluşan katma değerin Sakarya’da kalması yönünde Sakaryalılık kavramları ön plana çıktığını ve geliştirilmesi gerektiğini görüyoruz.”

Kent etiği şehrin insanlar üzerindeki hakkıdır
“Kent etiği çalışmasında kentin bileşenleri olan çevrenin, yeşilin, mavinin, doğal zenginliklerin, alt ve üst tesislerin korunması ve bu zenginliklere karşı insanların sorumluluğunu belirler. Özel sektör ile yapılan çalışmalarda sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, Sakaryalılık algısı, sürdürülebilir çevre, aidiyet, katılımcılık, ortak payda kavramları ön plana çıktığını görüyoruz.”

Katkıları için teşekkür
“Bugün kentin ekonomisini temsil eden sizlerden Sakarya’nın toplumsal değerleri, kent etiği bileşenleri ve ilkeleri, ortak sosyal sorumluluklarımız konu başlıklarında görüşler alacağız. Çalıştaylarımızın üçüncüsünü kamu kurumu temsilcileri ve dördüncüsünü yerel yönetimlerle yapacağız. Kıymetli zamanlarınızdan ayırıp bu bildirgenin hazırlamasına katkı sağladığınız için size şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan şehrimizin küresel çapta yaşanan bu zor dönemden daha güçlü çıkmasını temenni ediyorum.”

Konferans katılımcıları
Toplantı katılımcıları arasında Başkan Danışmanları Prof. Dr. Mustafa İsen ile Mustafa Ak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SMMMO Başkanı Ertuğrul Kocacık, SakaryaGİAD Başkanı Zafer Bekdemir, SASİAD Başkanı Ümit Karayaka, Sakarya Kent Şurası Başkanı Erol Öztürk, Gastronomi Pastacılar Dernek Başkanı Hatice Akman, Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik, SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Mehmet Tuncer Acan, SATSO Turizm Komisyonu Başkanı Taner Belge, Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Ali İhsan Güneş, Sosyolog Necmettin Akgül, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, iş insanları, yazarlar,  yer aldı.
 

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER