Online Eğitim: İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları

Odamız ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ- SEM) işbirliğiyle ..

Online Eğitim: İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları

Odamız ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ- SEM) işbirliğiyle 22 Ekim 2020 Perşembe Günü 14.00-17.00 saatleri arasında "İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları Online Eğitimi" Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Elemanı Pamir BAŞER' in sunumuyla Zoom uygulaması üzerinden online gerçekleştirilecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup, kayıt yaptırmak zorunludur. Kayıt yaptıran üyelerimiz ile Zoom giriş bilgileri paylaşılacaktır. Kayıt linkine ulaşmak için tıklayınız.
 
Katılımınızı önemle rica ederiz.

EĞİTİM İÇERİĞİ:
A- İş hukukunun doğumu ve iş hukukunun temel kavramları
- İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili ve işyeri
 
B- İş sözleşmesinin tanımı, unsurları, türleri ve yapılması
-İş sözleşmesinin özellikleri ve diğer işgörme borcu doğuran sözleşmeler ile farkı
-İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesi yapma yasakları ve iş sözleşmesi yapma  zorunluluğu doğuran durumlar
-İş sözleşmesi türleri
 
C- İşçinin borçları, işverenin borçları
-İşçinin iş görme borcu
-İşçinin emir ve talimatlara uyma borcu
-İşçinin sadakat borcu
-İşçinin rekabet etmeme borcu
-İşverenin ücret ödeme borcu
-İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu
-İşverenin eşit davranma borcu
-İşverenin diğer borçları
 
Eğitmenin özgeçmişi;

Arş. Gör. PAMİR BAŞER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Elemanı

EĞİTİM

Doktora          :  Ankara Üniversitesi (2010-… )

   Sosyal Bilimler Enstitüsü

                             İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yüksek Lisans :  Ankara Üniversitesi (2006-2010 )

                             Sosyal Bilimler Enstitüsü

                             İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

                             Albert Ludwigs Universität Freiburg

                             Almanya (2007/2008 Kış Dönemi )

                             İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Enstitüsü

                             Erasmus Öğrenci Değişim Programı

Lisans               :  Ankara Üniversitesi (2001-2006)

                             Hukuk Fakültesi

PROFESYONEL

Görev

Kurum

Yıl

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

2009 – 2017

Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü

Gazi Üniversitesi, İİBF.

2010 – 2015

Ders Verilmesi

(Ferdi İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukuku ve Tatbikatı, Sorumluluk Hukuku

Gazi Üniversitesi, İİBF.

2009-2017

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

2014

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği

Gazi Üniversitesi, İİBF

2017

Kalite Güvence Koordinatörlüğü

Gazi Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

2017

MAKALELER

2014                 :“The Change In Industrial Relations and Reflections To The               

                                Turkish Labour Law”, International Journal of

                                Multidisciplinary Thought (IJMT), ISSN:2156-6992,

                                Volume 4, Number 1, pp.35-47. (Volkan IŞIK ile birlikte).

2015                  :“ Legislations For Youth Employment and Youth Unemployment

                               Problem In Turkey”, International Journal of Multidisciplinary                    

                               Thought (IJMT), ISSN:2156-6992, Volume 5, Number 1,

                               pp.221-226 (Volkan IŞIK ile birlikte)

BİLDİRİLER

2013                              :“ Yargı Kararları Işığında Sendika ve Konfederasyonların

                                     Kuruluşu”, Birinci Yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve    

                                     Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Uluslararası Sendikal

                                     Örgütler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İş ve Sosyal

                                     Güvenlik Hukuku Uygulama Araştırma Merkezi-Türk Metal

                                     Sendikası, Ekim 2013, Didim,

2013                              :“The Change In Industrial Relations and Reflections To The

                                     Turkish Labour Law”, International Journal of Arts &

                                     Sciences (IJAS) Conference, 03-06 December 2013,

                                     Katholische Akademie Freiburg/Germany

                                     (Volkan IŞIK ile birlikte).

  1.                       :“Legislations For Youth Employment and Youth

                                    Unemployment Problem In Turkey”, International

                                    Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, 13-16 January                

                                    2015, Nanyang Technology University Singapore

                                    (Volkan IŞIK ile birlikte).

VERİLEN EĞİTİMLER

Haziran 2012          : “Genel Sağlık Sigortasından Yararlanmada Hak Sahipliği”,

                                  Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Akademi –Ankara

                                  28.06.2012

           

Ekim-Kasım 2016   : “Fesih İşe Alımdan Başlar”,

                                   Vakıfbank A.Ş. – İstanbul

                                    08.10.2016

                                   “İş Mevzuatı Çerçevesinde Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi”

                                     Vakıfbank A.Ş. – İstanbul

                                     15.10.2016

                                    “Çalışma Mevzuatındaki Değişikliklerin İş Hayatına Yansımaları”

                                           Vakıfbank A.Ş. – İstanbul

                                           12.11.2016

          Mayıs 2017            : “Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler”,

                                            Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Semineri

                                            TÜRK-İŞ   -  Ankara

                                             23 Mayıs 2017

          Eylül 2017                : “Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler”,

                                              Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Semineri

                                              TÜRK-İŞ   -  Ankara

                                                26 Eylül 2017

          Ekim 2017                : “Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler”,

                                              Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Semineri

                                              TÜRK-İŞ   -  Ankara

                                                31 Ekim 2017

          Kasım 2017              : “Bilirkişilik Uygulama Temel Eğitimi”

                                             TÜRMOB – Kars

                                               19 Kasım 2017

          Kasım 2017              : “Bilirkişilik Uygulama Temel Eğitimi”

                                             TÜRMOB – Manisa

                                               25 Kasım 2017

GÖREV ALINAN AB PROJELERİ

Şubat 2011                :  “Tarım Sektöründe Çalışanların Sosyal Güvenlik Hakları”,

                                      Tarım Sektöründe Kayıtdışı İstihdamın  Çözümüne   

                                       Yenilikçi Yaklaşımlar AB Projesi-Amasya,

                                       Uzman Eğitmen

                                       12-14,23-24 Şubat 2011

Eylül 2016                  : “İş Hukuku”, “Toplu İş Hukuku”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”

                                       İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneklerinin Sosyal 

Aralık 2017                  Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek

                                       AB Projesi

                                       Uzman Eğitmen

                                        27.09.2016-15.11.2017.

Kocaali Haber

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 12:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER