Zehirli sanayi için sahte referans

Sakarya valisi sayın Çetin Oktay KALDIRIM ismi dezenformasyon aracı yapılıyor!.

Zehirli sanayi için sahte referans

Sakarya valisi Sn. Çetin Oktay KALDIRIM ismi bilgi çarpıtma (dezenformasyon) aracı yapılarak, Kocaali ilçesinde yapılmak istenen kimya teknolojileri ihtisas organize sanayi lobileri, bölge halkını ikna etmek için tekrar harekete geçtiler!.

Bilindiği üzere 2019 yılının son ayında bir grup kişilerin yerel yöneticiler aracılığıyla, Sakarya’mızın yeşille mavinin başkenti, tarımla, turizm ve temiz havanın merkezi, Kocaali ilçemizde kimya ihtisas OSB adı altında (doğayla dost adı altında toplumumuza pazarlanmak istenerek) “kirli ve zehirli” sanayi kurma girişiminde bulunulmuştu.

Dilovası’nda faaliyet gösteren kimya sanayicilerinin ve talancı rant anlayışıyla hareket eden bu girişim,  “başta fındık tarımı olmak üzere, akarsuların, uçsuz bucaksız billur taneli muhteşem Kocaali sahili, kestane balı üretiminin merkezi Çamdağı Ormanları, ilimizin kuzey ilçeleri olan Kocaali ve Karasu ilçelerimizin su ihtiyacını karşılayan ve ihtiyaç olduğunda Kaynarca ve Ferizli ilçelerimizin su ihtiyacını karşılayacak SASKİ’YE ait su arıtma tesisleri ve barajların bulunduğu alan bulunmaktadır. 
İstanbul ilinin su sorununa çözüm olabilmesi için kurulan Melen baraj alanının etkileyecek bölgede kurulmak istenen Kimya OSB lobisi, başta İl merkezi olmak üzere Kocaali ilçemizde yeniden bazı girişimlerde bulundukları tespit edilmiştir. 


Sakarya valisi sayın Çetin Oktay KALDIRIM ismi ile, il merkezin’de ve kocaali ilçesin’de kamuoyuna dezenformasyon yapılmakta!. 

Bir önceki valimiz Sn. Ahmet Hamdi NAYIR Bey, Sakarya büyükşehir belediye Başkanı ve SATSO yönetim kurulu Başkanı’nın Kocaali ilçemizde kurulmak istenen Kimya İhtisas Organize sanayi bölgesine karşı oluşları ve kesin bir dille reddettikleri konu, yeni valimiz Sn. Çetin Oktay KALDIRIM’IN ilimizde göreve başlaması nedeniyle yeniden gündeme getirilmek istendiği görülmektedir.  
Bu doğrultuda il merkezinde ve Kocaali ilçemizde lobi faaliyetlerine başlandığı gözlenmektedir. 
Bir önceki valimizin konuya göstermiş olduğu hassasiyet Sakarya kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Kendisine göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle tekrar teşekkür ediyoruz. 

Ancak üzülerek gözlemliyoruz ki, bölgeye götürüsü ve getirisini hesaplamaktan aciz, Kimya OSB sevdalılarının, ilimize yeni atanan Sn. valimizin adıyla hareket ederek “bu iş Ankara’da bitti, artık” Kimya İhtisas OSB Kocaali’de” kurulacak, o nedenle bizde bu işin içine girerek hangi kimya sanayi dallarının “branşlarının” Sakarya’nın Kuzeyinde, Kocaali’de kurulması hakkında belirleyici rol oynayalım” gibi ifadeleri organize ettikleri toplantılarda vali adına söylemlerde bulunduklarını üzülerek şahit olduk. 
Dertleri sadece bölgedeki lojistik avantajlardan yararlanmak olan kimya sanayicileri adına hareket edenler, bilerek ya da bilinçli bir şekilde, maalesef Sn. Valimiz ÇETİN OKTAY KALDIRIM’IN adını söylemlerinde ifade ederek lobi faaliyetleri yeniden başlamaları geleceğimiz, ilçemiz ve İlimiz adına düşündürücüdür.  

Doğaya ve çevreye duyarlılığından şüphe etmediğimiz sn. Valimiz sn. Valimiz çetin oktay kaldırım adına üzüntü duyuyoruz!.

İlimize atandığı günden itibaren her kesimin takdirini kazandığını gözlemlediğimiz ve inandığımız, “Doğa ve Çevre dostu” Sn. Sakarya Valisinin adı ifade edilerek, sadece kar hırsı ve talancı rant anlayışla hareket edenleri ve dertleri sadece bölgenin lojistik avantajlarından yararlanmak olan kimya sanayicilerinin adına lobi faaliyetlerine başlayanları, bu doğrultuda bilerek ya da bilinçsizce hareket edenleri ve Kocaali ilçesinin sosyal ve ekonomik verilerini, aşağıda başta sayın valimiz Çetin Oktay KALDIRIM olmak üzere, duyarlı Sakarya Kamuoyunun dikkatine bir kez daha sunuyoruz. 

Sakarya’nın göz bebeği Kocaali ilçesi sosyal ve ekonomik verileri ışığında “Kimya İhtisas OSB” sorunu hakkında görüş ve öneriler. .

Kocaali ilçesi 2019 nüfus sayımına göre 23 bin nüfusa sahiptir. 
İlçenin başlıca geçim kaynağı %95 oranında fındık ve diğer tarım faaliyetlerinden sağlamaktadır. 
Ziraat odasına kayıtlı 11 bin çiftçi bulunmaktadır. ÇKS sistemine kayıtlı 7350 çiftçi bulunmaktadır. 
Bu anlamda ilçede her yıl yaklaşık 25 bin ton fındık üretilmektedir.
Bu üretimden ilimiz ve ilçe ekonomimize eski ifadeyle, 450 milyar, yeni ifadeyle 450 milyon Türk lirası her yıl ekonomik kazanç, girdi sağlanmakta.  
Kocaali ilçesi aynı zamanda kanatlı hayvancılık başta olmak üzere, açık ve kapalı alan olmak üzere, etlik büyükbaş ve süt hayvancılığı yapılmaktadır. 
Ayrıca son yıllarda Çamdağı bölgesinde, İlçe tarım müdürlüğünün güncel verilerine göre, 12 bin 321 kovanda 87 ton kestane balı üretim yapılmaktadır. 
Bölgede yapılan arıcılık faaliyeti ve bal üretim tonajı her yıl artmaktadır. 

Turizm özelikleri ve turizmin İlçe ekonomisine katkıları

Kocaali sahil bandı 16 km. uzunluğundadır.
Bu özeliğinin yanı sıra Karadeniz şeridi boyunca hiçbir yerleşim yerinde olmayan, şerit boyunca farklılık gösteren ancak genelinde 150 ile 200 metre derinliğe sahiptir. İlçe sahil bandında, tüm kesimlerin konsensüsüyle yani uzlaşıyla kati bir imar uygulaması yapılmaktadır. 
Sahil bandı 2,50 kat sınırı ve bahçe nizamı imarı uygulanmaktadır. 
Bu özelikleriyle Kocaali ilçesi, diğer ilçelerden farklı, pozitif bir görüntü vermektedir.
Bu nedenle günübirlik ve konaklama içerir turizm hareketliliği her yıl artarak devam etmekte.
Bu hareketliliğin ilçe ekonomisine, başta inşaat olmak üzere, hizmet sektörü faaliyetleri üzerinden her yıl artan bir katkı sağlamaktadır. 

Maden deresi ve Çam dağının dahil olduğu ekolojik hayat 

Kocaali ilçesi HABITAT’ın tüm özeliklerini içerisinde barındıran ilimiz Sakarya’nın çok özel bir ilçesidir.
Yaşadığımız evrenin oluşumundan itibaren Kocaali bölgesinde doğa kendi sirkülasyonu, yani doğanın kendi oluşturduğu olağan şartlar içerisinde gelişen bir yapıya sahiptir. 
Yani, dağları, dereleri, akarsuları, nehirleri, gölleri ve bin bir çeşit ifadesiyle aktarabileceğim farklı bitki ve yaban hayatı ilçe sınırlarında barındıran bir bölge.
Bu bölgemizde kurulu olan Kocaali ilçemizde, İstanbul ilimizin artan temiz su ihtiyacını karşılamak için DSİ’nin inşa ettiği Melen barajı son yapılan iyileştirme projesi nedeniyle 2023 yılı sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor.
Bu barajdan İstanbul’a su aktarımı halı hazırda devam etmektedir. 

Çamdağı Sakarya’nın su kaynaklarından biri!.. 

Sakarya büyükşehir belediyesi kuruluşu olan SASKİ Kocaali Çamdağı, Şerbetpınarı mahallesinde İlimizin kuzey ilçeleri olan Kocaali, Karasu, Ferizli ve Kaynarca ilçelerimizin sağlıklı su ihtiyacını karşılamak için bir baraj inşaatı ve arıtma tesisi faaliyeti bulunmaktadır. 
Ayrıca su yönetmeliği idarecilere kesin hükümlerle su havzalarının korunması için yetkiler vermiştir. 
Bu yetkiler SASKİ’nin içme suyu havzaları koruma yönetmenliğinde geçmektedir.
Verilen yetkileri içerir maddelerin bazılarını dikkatinize sunuyoruz. 

1-İçme suyu kaynakları içinde ve havzasında suların kirlenmesine ve miktarının azalmasına sebep olacak faaliyetler yapılamaz. 
2-Su veriminin azalmasına rejiminin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz.
3-İçme suyu havzalarında organize Sanayi bölgeleri açılmasına izin verilmez.
4-Bu alanda yani akaryakıt istasyonları gaz dolum istasyonları ve kimyasal madde depolarına sıvı ve katı yakıt depolama izin verilmez.
5-Bu alanda sıvı ve katı atıklar dökülemez depolanamaz.
6-Bu alanda mezarlık kurulamaz.
7-Sanayi tesisi, serbest bölge ve tatil köyleri kurulamaz.

Sonuç olarak; 

Kocaali ilçemiz yukarıda bir kısmını paylaştığımız özelikler nedeniyle “kimya ihtisasa organize bölgesi” kurulmasına başta insanoğlunun sağlık ve tarım olmak üzere, temel gerek-simlerini yok edeceği için, asgari ahlak değerleri çerçevesinde değerlendirerek müsaade edilmemelidir. 
İlçede, tarım ve turizm başta olmak üzere rapor ve yönetmenliklerle nerelere kurulacağı açıkça belirtilen Kimya OSB’lerinin Sakarya’nın hiçbir bölgesine kurulmaması gerekmektedir. 
Ahlaki sorumluluğumuz gereği, bu konuda gerekli hassasiyeti Sakarya kamuoyu olarak her platformda gösterilmesi, gelecek nesillerimiz ve sağlıklı bir hayat için hayati önemdedir. 

Saygılarımla

Kocaali Sivil Toplum Platformu sözcüsü
kocaalisiviltoplumplatformu@gmail.com

Şerif SARI

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER