İntifa Hakkı

Uzun yıllar mahkemeler emlak değerlemesi için bilirkişi olarak görev aldım. Karşılaştığımız davaların çoğu kardeşler arası miras paylaşımıydı. Sanırım bu konu davalar arasında ilk üçe girer. Şu an yazıyı okuyan birçok kişinin de kardeşler arasında mahkemeye yansımasa bile bir mal davası vardır. 

Peki, ne yapmalıyız? Kardeşlerin miras yüzünden arasının açılmaması için nasıl bir önlem alınabilir? Bunun önüne geçebilmek için veliler evlerini, arazilerini çocukları üzerine devrini yapıp tapular üzerine intifa hakkı kurabilirler. Bazen saf yerine konulmaktan, çoğu zaman hakkının yenildiğini düşünerek baba ya da anne malından hakkımıza düşenin az olduğunu savunup soluğu mahkemelerde alırız.  Baba ve anneler sağlığında çocuklarına mal bölümünü sözlü olarak vasiyet etse de vefatından sonra işler değişir. Mal bölümünde işin içine bir de inat girerse ki bu her zaman olur işte o zaman mahkemenin kararları dede'den toruna kadar intikal eder.

İntifa Hakkı Nedir?  

İntifa hakkı herhangi bir eşya üzerinde mal sahibinin sahip olduğu hak ve yetkilerinden bir başkasının yararlanmasına izin veren kanunlarca güvence altına alınmış haklardan biridir. İntifa hakkı sözleşmede aksi hükümler bulunmadığı ve sözleşmede hak sahibinin şahsi kullanımı belirtilmediği sürece başkasına devir edilebilir. Ancak miras yoluyla üçüncü kişilere intikal edemez. Gerçek kişiler için ölüm halinde intifa hakkı son bulur. Mülkü üzerinde bir başkasına intifa hakkı tanıyan malik, sahip olduğu hak ve yetkilerinden mahrum kalır. Bu duruma kuru mülkiyet adı verilir. Örneğin, baba taşınmazının intifa hakkını üzerinde tutarak kuru mülkiyetini çocuklarına bağışlamakta veya satmakta.

Yani Anne ve babalar tapularını verseler bile kullanım haklarına sahip olacaklardır. Mülk satılsa bile kullanım hakkı intifa hakkı sahibinindir.

İntifa Hakkı Nasıl Sona Erer

  • Süre sınırı konulmuş ise sürenin bitmesi yada intifa sahibinin feragati ile
  • Ölüm veya gaiplik le
  • Terkin
  • Taşınmazın tamamen yok olması
  • Taşınmazın kamulaştırılması
  • Taşınmazın cebri icra yoluyla satılması
  • Mahkeme kararı            

Burada intifa hakkından kısaca bahsettik böyle bir düşüncesi olanlar avukatlardan daha detaylı bilgileri alabilirler. Böylelikle kardeşler arasında miras paylaşımı yüzünden çıkan sorunlar daha aza inmiş olacaktır. 

YORUM EKLE