20 Milyon Kadın Ekonomiye Katılmayı Bekliyor

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın desteklenmesine yönelik olarak kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında projeler yürüten Escarus

20 Milyon Kadın Ekonomiye Katılmayı Bekliyor

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın desteklenmesine yönelik olarak kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında projeler yürüten Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.), “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında sürdürülebilir kalkınma için kadının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Tüm teknolojik ve insani ilerlemelere rağmen dünyanın her yerinde, siyasetten sosyal yaşama ve çalışma hayatına kadar pek çok alanda kadınların yeterince temsil edilmediğine değinen Escarus Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak, bu durumun iyileştirilmesi için iş dünyasına büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Dr. Kavak’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı şöyle: 

“İnsanoğlu 50 yıl önce ilk kez aya ayak basmış, son 20 yılda küresel çapta bir iletişim devrimi gerçekleştirmiş, son 10 yılda insan DNA’sıyla ilgili olağanüstü keşifler yapmış ve geçtiğimiz yıl ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını çekmiştir. Muazzam gelişmelerin yaşandığı tüm bu 50 yıllık süre zarfında toplam 2,7 milyar kadın ne yazık ki erkeklerin eriştiği işlere eşit şekilde erişememiştir. Örneğin dünyada kadın parlamenter oranı yüzde 25’i geçememiştir. Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerde kadın CEO oranı 2019 yılında yüzde 6,6 olarak açıklanmıştır. Hala her üç kadından biri cinsiyete dayalı şiddet yaşamaktadır. Bu sonuçlar, kalkınma yönünde gerçekleşen tüm ilerlemelere ve kadının güçlendirilmesi yönünde atılan somut adımlara rağmen, dünyadaki kadınların ve kız çocuklarının büyük çoğunluğu için gerçek değişimin yavaş olduğunu göstermektedir. Tüm teknolojik ve insani ilerlemelere rağmen dünyanın her yerinde, siyasetten sosyal yaşama ve çalışma hayatına kadar, kadınlar yeterince temsil edilememekte, kız çocukları pek çok açıdan yaşıtları erkek çocuklarına göre aynı haklara sahip olamamaktadır. Türkiye’de belli açılardan iyileşmeler izlenmekle birlikte, toplumsal cinsiyet için önemli bir gösterge olan siyasi temsil açısından durum çok parlak değildir. Nüfusunun yarısını oluşturan kadınların parlamentodaki oranı yüzde 17,3, ülke genelinde seçilmiş tüm temsilciler içinde oranı yüzde 11,1, yerel yönetimlerde ise yüzde 10,7’dir.” 

Türkiye’de kadınların iş hayatında da geri planda kaldığını vurgulayan Dr. Kavak sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de kadınların yüzde 70’i iş hayatına dahil olmamakta, istihdama katılan kadınlar ise aynı işi yapan erkek meslektaşlarından ortalama yüzde 20 oranında daha az ücret almaktadır. Ülkemizde mevcut durumda iş gücüne dahil olmayan 20 milyondan fazla kadın bulunmaktadır. Bu 20 milyon kadın ülkenin ekonomik kalkınması için büyük bir potansiyel vaat etmektedir. Araştırmalar kadın iş gücü katılım oranının yüzde 30’lardan OECD ortalaması olan yüzde 63’e yükselmesinin, GSYİH’yı 2025 yılında yüzde 20 oranında artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Görüldüğü gibi sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma yolunda kadın istihdamını artırmaya ve kadının çalışma hayatında güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atmak büyük önem arz etmektedir. Kadın istihdamını artırmak, kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, kadın girişimciliğini ön plana çıkaran çalışmalar yapmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için iş dünyasının/özel sektörün tüm paydaşları ile beraber çalışılmalıdır.”

Escarus’un, ana faaliyet alanları olan stratejik ve operasyonel sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalışmaların, araştırma, raporlama ve eğitim faaliyetleri ile güçlendiğini belirten Dr. Kavak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için çalışma ve iş hayatında kadının güçlendirilmesini ve kadın istihdamını destekleyen projeler yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER