Türbi̇nleri̇n Bakım Ve Onarımlarında Maki̇ne Öğrenmesi̇ Devrede!

Geleceğin enerjisi olan rüzgar enerjisinin her ayağında dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yer almaya başlıyor.

Türbi̇nleri̇n Bakım Ve Onarımlarında Maki̇ne Öğrenmesi̇ Devrede!

RÜZGAR ENERJİSİNDE ADIM ADIM DİJİTALLEŞME

TÜRBİNLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA

MAKİNE ÖĞRENMESİ DEVREDE!

Üretimden işletme süreçlerine, bakım ve onarımdan sürdürülebilirlik performansına kadar rüzgar enerjisindeki teknolojik gelişmelere dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, türbin bakım ve onarımlarında verilerin değerlendirilmesinde makine öğrenmesinden faydalanıldığını aktarıyor.


Enerjiye olan talebin ve fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak da sera gazı emisyonlarının hızla artması, temiz rüzgar enerjisinin rolünü daha da önemli hale getiriyor. Rüzgar türbinlerindeki verimlilik oranlarının artması için de dijital yaklaşım ve veri işleme gün geçtikçe sektör içerisinde daha güçlü yer ediniyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine çok çeşitli yelpazede servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, devasa ekipman parçalarından oluşan rüzgar türbinlerinden elektrik üretiminin devamlılığı ve verimliliğinin uzun vadeli sağlanması adına makine öğrenmesinin türbinlerin bakım ve onarımlarında kullanıldığına dikkat çekiyor.

Türbinlere Dijital Dokunuşlar

Türbinler, rüzgar enerjisi potansiyelinden yararlanmak için aşırı iklim şartlarını barındırabilen konumlara kuruluyor. Uzun vadeli geri dönüşleri sürdürmek için türbin ekipmanlarının düzenli ve önleyici bakımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Ali Aydın, elektriksel ve mekanik sorunların olası arızalara ve hasarlara neden olabileceğine dikkat çekerek enerji verimliliğinin elde edilmesi adına türbin duruş sürelerinin kısaltılmasına ve enerji üretimi kaybına yol açabilecek etkenlere teknolojinin avantajlarını kullanarak engel olabildiklerini belirtiyor.

Sahadan Elde Edilen Veriler Makine Öğrenmesi İle İşleniyor

Tüm sektörlerde olduğu gibi rüzgar enerjisi sektöründe de dijital gelişmelerin yer edindiği zemin sağlamlaşıyor. Fiziksel ve dijital nesneler arasındaki uyumun getirdiği dinamizm ve etkileşimin rüzgar enerjisinde de vücut bulduğuna dikkat çeken Ali Aydın, kurulu bir santralin önleyici bakımları ve retrofitlerinde makine öğrenmesinden faydalanıldığının altını çiziyor. Sahadan elde edilen verilerin daha önceden toplanmış veri grubu üzerinden çalıştırılan makine öğrenmesi yöntemleri ile anlamlandırıldığını ve böylelikle henüz sinyalleri dahi görünmeyen ve ileride yaşanabilecek sorunlara dair kestirimler yapılabildiğini aktaran Aydın, tam kapsamlı rapor sunumlarından türbinlere yapılacak müdahalelere kadar dijital ve fiziksel iş birliğinin sağlandığına dikkat çekiyor.

Daha Akıllı, Daha Hızlı ve Daha Fazla Veriye Dayalı

Makine öğrenmesi, rüzgar santrallerinin güç üretimlerinin elektrik talebini nasıl karşılayabileceğine dair daha akıllı, daha hızlı ve daha fazla veriye dayalı değerlendirmeler yapılmasına yardımcı oluyor. Sağlanan bu faydaların Endüstri 4.0 özelinde rüzgar enerjisi sektörünü de bir adım daha öteye taşıdığını dile getiren Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, üretimden işletme süreçlerine, bakım ve onarımlardan verimlilik akışına kadar her bir adımda dijital ayak izleriyle karşılaşılan rüzgar enerjisi sektörünün teknolojinin geldiği en son noktaları barındırdığına dikkat çekiyor.

Kocaali Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER