Karasu Belediyesi E-İcra Uygulamasına Başladı

Karasu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; yıllardan bu yana halka yönelik hizmetlerin yerine getirilmesinde yasal gelirlerin yanında halktan elde ettiği gelirlerinin temininde toleranslı ve ödeme kolaylıklı davranıldığı belirtildi.

Karasu Belediyesi E-İcra Uygulamasına Başladı

Bu olgu neticesinde kişilerin; “Borcum Olduğunu Bilmiyordum”, “Bana Borcum Hatırlatılmadı” veya “Bana Tebligat Ulaşmadı” gibi mazeretlerin sona erdirilmesi için e-İcra yoluna geçmek zorunda kalındığı bildirildi. kocaali
Tebligatlar Tamamlandı”

Konu hakkında bir açıklama yapan İcra Takip Servisi; “Bilindiği gibi E-İcra uygulaması cebren tahsil bölümü içerisinde yer almaktadır. Cebren tahsil; 6183 sayılı kanunun 54. maddesi ile düzenlenmiş olup, kamu borçlusu tarafından kanunlara ve usule uygun olarak ödenmeyen kamu alacağının, devlet ile borçlunun menfaatleri korunacak şekilde zor kullanmak suretiyle alınmasıdır. Bu sürecin başlayabilmesi için ise borcun vadesinde ödenmemiş olması, borçluya ödeme emri düzenlemek suretiyle borç miktarının tebliğ edilmesi, tebliğ tarihini takip eden yedi günlük süre içerisinde ödenmemesi ve neticesinde borcun kesinleşerek borçlu adına haciz varakası düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu süreç tamamlanmadan kamu alacağının cebren tahsili için borçlu adına E-Haciz tatbiki mümkün değildir. Biz belediye olarak bugün bu durumdayız. Tebligatlarımızı kırsalda bulunan mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde geçen hafta tamamladık” ifadelerine yer verildi.

“E-İcra Devrede”
Aynı açıklamanın devamında; “E-Haciz işlemi; şu an ki uygulamada borçlunun banka hesaplarına ve adına kayıtlı taşıtlarına alacaklı tahsil dairesince elektronik ortamda haciz tatbiki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç çok kısa sürede yapılmakta, zaman kaybını ve posta ve tebliğ giderlerini ortadan kaldırmaktadır. Zira geçmiş dönem uygulamalarında bu işlem haciz bildirisinin düzenlenmesi, bankalara ve emniyet müdürlüklerine tebliğ edilmesi aşamasından sonra gerçekleşmekte ve bu süreçten sonra hüküm ifade etmekte bu da zaman kaybına ve yüksek miktarlarda tebliğ masrafı ile birlikte iş yükünün artmasına sebebiyet vermektedir. Bu zaman kaybı bazen borçlular tarafından kötü amaçlı kullanılabileceği ve kamu alacağının tahsili güçleştirebileceği göz ardı edilmemelidir. E-Haciz uygulaması ile zaman kaybı ortadan kaldırılmış olup hak ve alacak hacizleri kısa sürede tatbik edilmeye başlamış ve tahsilatı hızlandırmıştır. Bu tür uygulamaların kapsamının genişletilerek gayrimenkullere, istihkaklara ve diğer üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklara da uygulanması kamu alacaklarının kısa sürede tahsiline önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz” ifadelerine yer verildi.
 

Karasu Belediyesi Basın Servisi

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 11:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER