Kent konseyi neden önemli.?

Birçok kişinin varlığından, daha çok kişinin de ne işe yaradığından bile haberi olmadan uzun yıllardır neredeyse tüm ilçelerde çalıştırılmaz kent konseyleri. Kent Konseyi bir ilçenin tüm resmi ve sivil kurumlarının birer temsilcisiyle oluşturulan, vatandaşın seçimden seçime değil diğer zamanlarda da yönetime katılım sağlaması amaçlar.  Çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışının benimsenmesinde en önemli kurum Kent Konseyleridir.

1992 yılında Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planı uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirlemesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmeyi amaçlanmaktadır.

Rahmetli eski Başbakanlarımızdan Prof.Dr. Erdal İnönü sayesinde 2004 yılında bildiğim kadarıyla Türkiye’deki ilk kent konseyini Beykoz’da kurma çalışmalarına başladık. Hatta tüm paydaşlara çağrı yapılarak bir toplantı gerçekleştirdik ve kent konseyinin çalışma esaslarını anlattık. Daha sonra 08/10/2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle amacı, çalışma usulleri belirlendi ve 06/06/2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan değişiklikle Kent Konseyi Başkanlarının Belediye Başkanları olmasının önüne geçildi. Çünkü Belediye Başkanları güdümünden çıkarak, özerk çalışmasını, toplumun her kesiminin katılımını ve demokratik olarak önceliklerini belirlemesi istenmişti.

Sonuçta Kent Konseyi kent vizyonunu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutarak toplumun öncelikli sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışıp yerel yöneticilere iletmekle görevlidir.

Maalesef Belediye Başkanlarının güdümünden kurtulamayan kent konseyleri özellikle Beykoz’umuzda da 2006 yılından beri bu şekilde çalıştırılmamıştır. Tabi yasa gereği kent konseyi son iki belediye döneminde de kuruldu ve genel kurullarını yaptı. Hatta komisyonlar kuruldu, birçok projeler yapıldı ve konuşuldu fakat hiçbiri belediye meclisine sunulmadı. Kurulduğu günden beri içerisinde,  gereği gibi çalışması için çaba sarf etmiş biri olarak maalesef hazırladığımız onlarca öneri askıda kaldı. Hemen her genel kurulunda yapısı ve çalışma esasları konusunda uyarıda bulunulmasına rağmen sanki bir STK imiş gibi bazı faaliyetler gerçekleştirdi. Kan verme, doğa yürüyüşü, tiyatro, konser, gezi vb. Hayata geçen tek proje Riva plajındaki engelli platformu oldu, o da kent konseyinin belediye meclisine önerisi olarak değil de belediyenin faaliyeti olarak yapıldı. Son dönem bağımlılıkla mücadele kapsamında cezaların terör yasası kapsamına alınması için imza kampanyası büyük ilgi gördü fakat bu da doğrudan TBMM ye iletildi. Gençlik meclisi hatta çocuk meclisi bile kurma çalışmaları yaptık.

Hâlbuki ilçemizin öncelikli sorunlarını ve çözüm önerilerini hep birlikte belirleyebilir, hayata geçirilmesini sağlayabilirdik. İşsizlik, çocuklarımızın eğitimi, engelli ve hastalarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırılması, deprem konusunda hazırlıklar, gençlerimizin sorunları ve bunlar gibi birçok sorunlarımız konularında daha fazla yol alabilirdik.

Geçmişi yargılamak amacında değilim fakat yeni bir belediye dönemine daha henüz girdik önümüzdeki yıllarda tüm bunları hakkıyla yapabiliriz.  Bütün mesele Belediye Başkanının veya iktidardaki parti görüşünün hâkimiyetinde pasifize edilerek mi yapılacak bu çalışmalar, yoksa yasasında da belirtildiği gibi halkın yönetime katılması için çaba sarf ederek gerçek öncelikler mi belirlenecek?

Çok yakında yeniden kurulacak Kent Konseyi için genel kurul yapılacak. Yılda en az iki kez yapılacak genel kurullarda alınacak kararlar ilçemizdeki herkesi yakından etkileyecek ya da etkilemeyecek. Umarım hakkıyla, layıkıyla ve diğer ilçelerden farklı bir yapıda, olması gerektiği gibi bir kent konseyimiz olur.

Hep beraber göreceğiz.

05 Ekim 2019

YORUM EKLE