Külahıma Anlatın

 Kitabı adı “Başvekil”. Yazarı Nazım Berksan. Basım yılı da 1957. Yazar 1950’li yılların Nafıa Vekili.

Kitabının 160. Sayfasından itibaren diyor ki; Padişah Abdülhamit’tir… İngiliz- Amerikan büyük Petrolcülerini temsil eden bir heyet, kıymetli bir İngiliz diplomatıyla İstanbul’a gelmiş, Perapalas Oteli’nde yerleşmiştir.. Sultan Abdülhamit’ten, sefir-i kebirleri vasıtasıyla randevu istemişlerdir.

Çok büyük ve mahrem bir teklif yapmışlardır.

Osmanlı hudutları dâhilinde bulunan bütün petrol kaynakları, mütehassıslarca tespit edilmiştir. Teklifleri şudur: Bu petrolleri, Osmanlı Hükümetiyle birlikte çalıştırmak, gelirin % 50’sini Osmanlı Devletine, bakiyesini de kendilerine ayırmaktır. Mümessil diplomat şöyle konuşmuştur:

-          Haşmetmeab, dünya yüzünde üç büyük devlet, yani Osmanlı, İngiltere ve Amerika, en kudretli birer devlet olarak ayakta duracaklardır. Teklifimizi kabul buyurduğunuz takdirde, İmparatorluğunuzun hudutları dâhilinde 200.000 (Dikkat edin 200 kilometre değil- İki yüz bin) kilometrelik büyük bir asfalt karayolu şebekesi yapmayı ve ağır sanayinize lüzumlu birçok teçhizat ile devletinizin emniyetini sağlayacak büyük bir donanmanın kurulması ve kara ordularınızın da teçhizatının yapılmasını temin buyurmuş olacaksınız. ( Kendileri uzakta ya, petrolün jandarmalığını da bize yaptıracaklar. Bugünün hesabına göre savaştırılacak her Türk askeri için yılda 500 dolar ama söz konusu Amerikan askerinin buralara gelip savaşması olunca, harcanacak para yılda 100 bin dolardır.)

Sultan, bu cazip teklifi şöyle bir düşünmüş, mutat ve teamül haline gelen cevaplarından birisini vermiştir:

-          Hele bir teemmül edelim, size cevap veririz.

Heyet Perapalas Oteli’nde bir hafta kalmış, saraydan ses seda çıkmayınca, büyükelçileri vasıtasıyla tekrar teşebbüse geçmiş ve saraya çağırılmışlardır.

Abdülhamit kararını vermiş ve şöyle konuşmuştur:

-          Ben böyle bir harekete karar verirsem, benim için “memleket topraklarını sattı” derler.. Bunun için maateessüf böyle bir anlaşmayı kabul edemeyeceğim.

Heyet reisi, yarı tehdit şeklinde kararını arz etmiştir:

-          Haşmetmeab bu çok cazip teklifi reddediyorsunuz… Bütün dünya milletleri bu maddeye ( Petrol) muhtaçtır. Gerekirse imparatorluğunuz parçalanacak.. Dünya milletleri yine maksat ve gayelerine ereceklerdir. Biz bunu dostça halletme kararında idik. Tazimatımızı arz ederiz efendim.

Demişler ve sarayı terk etmişlerdir.

Bilir misiniz ki, Birinci Büyük Dünya Harbinin başlıca sebebi, bu petrol meselesidir. Maksat Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak ve petrollere el koymaktır. Üst tarafı hepsi, laf-ı güzaftır.

Şimdi diyeceksiniz ki; “Şu seçim atmosferinde de nereden çıkarıyorsun bunları. Bırak da ağzımızın tadıyla adayları güzelce yoralım.”

Yok öyle..  Geçmişte neler olduğunu bilmeden bugünkü gelişmeleri tam olarak anlayamayız.

Siz Abdülhamit Han’ın yerinde olsaydınız ne yapardınız.

Ya da şimdiki başbakanımız olsaydı nasıl davranırdı, söyler misiniz?

Siz onu benim külahıma anlatın.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Palmiye yayınları
Palmiye yayınları - 7 yıl Önce


Palmiye yayınları olarak yazılarınızı makalelerinizi, denemelerinizi, romanlarınızı, hikayelerinizi, öykülerinizi, şiirlerinizi ve diğer tüm dokümanlarınızı destekli yayıncılık kapsamında kitaba dönüştürelim. SİZ YAZIN BİZ BASALIM YAYINLAYALIM.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
İletişim bilgilerimiz:
Adres: Atatürk Cad.Gül Sok. No:13/8
GÖRÜKLE/ NİLÜFER/ BURSA
www.palmiyeyayinlari.com
bilgi@palmiyeyayinlari.com
https://www.facebook.com/palmiyeyayinlari
Tel: 0555 2915061-0539 3602045

Ömer EMECAN
Ömer EMECAN - 6 yıl Önce

basıma hazır bir kaç kitabım var. selamlar.. 0 542 627 59 44 oemecan@hotmail.com