Sakarya Tarihçesi

Sakarya Tarihçesi Sakarya, milat öncesi uygarlıklar döneminden Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih çizgisinde, Anadolu'ya renk veren kültürlerin birleştiği, 19. yüzyılda başlayan göçlerle, Kafkaslardan ve Balkanlardan gelen toplulukların oluşturduğu ve bu kültürlerin barış içinde yaşadığı bir ildir.

Sakarya hem tarihi hem de bugünü ile Türkiye'nin bir minyatür niteliği taşımaktadır.Farklı coğrafyalardan gelmiş olmak ve farklı kültürlere sahip olmak Sakarya'da ayrıştırıcı değil birleştirici ve kaynaştırıcı bir rol oynamaktadır.Sakarya adını Sakarya Irmağından almaktadır.Frigyalılar M.Ö. 7. y.y. bu bölgede hüküm sürmekte iken,bu nehre kendilerinde kutsal sayılan "Sangari" adını vermişlerdir.Bu isim daha sonraları "Sangarios"ve saldırgan anlamına gelen "Zakhorion" şekline dönüşmüştür.

1 9

2 9

3 9

4 9

5 9

6 9

7 9

8 9

9 9