SATSO Meclisinde Şehir ve Ülke Gündemi Değerlendirildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı online platformda Meclis Başkanı Talip Kuriş Başkanlığında meclis üyelerini çoğunluğunun katılımı ile gerçekleştirildi.

SATSO Meclisinde Şehir ve Ülke Gündemi Değerlendirildi

Video konferans şeklinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Doğan Çatalbaş ile Yılmaz Dünya, SATSO Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Toplantı Salonundan iştirak ettiler.

Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1177 no’lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Eylül ayı Kat’i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Vahap Gün’ün sunumunun ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ve SATSO çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere söz alan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ dünya, ülke ve şehir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak SATSO faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya üyeler açısında olumlu bir haberle giriş yapan Başkan Altuğ; “Özellikle pandemi döneminde sıkça dile getirdiğimiz ve taleplerimiz arasında ilk sıralarda yer alan SGK ve vergi borçlarının ertelenmesi ve yapılandırması kanunu plan ve bütçe komisyonunda onaylandı. 

Bu borçların yapılandırılması, pandemi dolayısıyla daralan ekonomiyi canlandıracak, yatırımcı, sanayici, tacir ve tüm vatandaşları rahatlatacaktır.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları gibi borçları da kapsıyor. Yapılandırmaya 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri ve cezaları, SGK'ya olan borçlar ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacakları dahil edildi.

Ayrıca üyelerimize yönelik aidat borçları da yapılandırmaya dahil edildi. SATSO olarak; reel sektörü rahatlatan, müteşebbisi yatırımlarına, tüccarı ticaretine bağlayacak bu girişim için hükümetimize teşekkür ediyoruz.

Talepler

Bu yapılandırmanın yanı sıra Türk özel sektörü adına çözüm bekleyen taleplerimiz de var;

6736 ve 7143 sayılı kanunlarda bulunan;

Gelir ve kurumlar vergisi matrah arttırımı,
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
A) İsletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması,

B) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia,

C) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı

Kuyumculuk sektöründe fiyat artışından kaynaklı ellerindeki mevcut stokların düzeltilmesi…
Güçlü ve dirençli özel sektörümüz, zorun üstesinden gelecek güçtedir. Bizler umutla, üretime odaklanmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz bir şey var; bizim çıkış yolumuz tükettiğimizden fazlasını üretmekten geçiyor.

Üretim ekonomisinin mihenk taşı ise ihracattır. Dünya büyük bir değişimin eşiğinden geçerken yaşanan salgına sadece insan sağlığı açısından bakmamak gerekiyor. Global ekonominin yeniden şekillendiği de bir döneme şahitlik ediyoruz. Yaşadığımız bu olumsuz süreçteki fırsatları görerek dünya ticaretinden aldığımız payı daha da arttırmalıyız. 

Sakarya ihracatı da bu süreçte büyümeye devam ediyor. Eylül ayı ihracatına baktığımızda; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış göstermiş olup geçtiğimiz aya oranla da yüzde 209 artışla 40 ülkeye 25 sektörde ihracat gerçekleştirdik. İş dünyamıza tekrar teşekkür ediyorum.

Üreten iş dünyamızın ihtiyaçları da ürettikleri kadar önemlidir. Ana sanayiler artık daha nitelikli yan sanayiler talep etmekteler. Buna göre küçük sanayi sitelerimizi güncellemeliyiz. Bildiğiniz gibi küçük sanayi sitelerimiz şehrin merkezi yerlerinde kalmış durumda. Ana sanayilere üretim yapan yan sanayicilerin, yani KOBİ’lerin üretim yaptıkları alanlar zamanla plansız ve yetersiz hale gelmiştir. Küçük sanayi sitelerimizin daha iyi imkanlarda faaliyet gösterebilmeleri ve üretim yapabilmeleri için yeni sanayi sitelerine ihtiyaç var. İlimizde özellikle yan sanayi anlamında öneme sahip olan küçük sanayi siteleri için büyükşehir belediyemizden bu sanayi sitelerine yönelik uygun bölgelerde arazi tahsisi rica ediyoruz. Tabi ki bu bölgelerin hepimizin hassasiyeti olan tarım alanları dışında olması önceliğimizdir. Bu konuda büyükşehir belediyemizin bize destek olacağına inanıyoruz.

Şehrin Sorunları Cumhurbaşkanı’mıza iletilecek

Önümüzdeki hafta da bazı oda ve borsalarımız ile Cumhurbaşkanımızın da iştirak edeceği bir istişare toplantısına katılacağız. Bizden ilin öncelikli 5 sorunu talep edildi. Şehrin erkleriyle birlikte istişare ederek ilk 5 sorunumuzu belirledik:

Bunlar;

İhracattaki KDV iadelerinden kaynaklı olarak sakaya büyükşehir belediyesinin maliye payının düşmesi
Arifiye-karasu demiryolu inşaatının ödenek yetersizliğinden dolayı tamamlanamıyor olması
Acil durum hastanesi ihtiyacı
Yeni bir adliye binası ihtiyacı
Sakarya’nın IPARD programı kapsamında TKDK–tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu desteklerinden yararlanamıyor olması
Mikro İşletmeler Destek Paketi

Ayrıca bugün, kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar mikro işletmeler destek paket'ini hayata geçirdi. KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

Paket kapsamında; firmalar kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi, tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu, güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden nakit işletme kredisi kullanabilecek.

“Ekmek Fiyat Tarifesi”

Gündem maddelerinin müzakere edildiği toplantıda; 2021 yılı Ekmek Fiyat tarifesinin görüşülmesi, meslek komitelerinin sorunları ve dilek temenniler bölümünde kürsüye gelen meclis üyeleri, görüşlerini dile getirdiler.

 2021 yılı Ekmek Fiyat tarifesinin görüşülmesi maddesinde söz alan 27. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Ergi Balcı şunları dile getirdi; “Komitemiz tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde un fiyatlarına yüzde 30, maya fiyatlarına yüzde 20, odun fiyatlarına yüzde 20 ve elektrik, işçilik, akaryakıt gibi girdi maliyetlerinin de artmasından dolayı 260 gr ekmeğin 2 TL, 520 gr. ekmeğin 4 TL, 1120 gr. ekmeğin 8 TL olarak illerimiz sınırları içerisinde perakende olarak satılmasının uygun olacağı tarafımızca tespit edilmiştir.

Un yapımında kullanılan buğdayı ithal olarak getiriyoruz. Un fiyatları sürekli artış gösteriyor. Her ay 5-10 TL arası zam olacağı konuşuluyor. Umuyoruz üretim ile bunun üstesinden geliriz ve ekmek açısından bir daha zam konuşmayız.” ifadelerini kullandı.

27. Meslek Komitesi tarafından önerilen 2021 yılı ekmek azami fiyat tarifesi değişikliği talebi SATSO Meclisinde oylanarak Valiliğe gönderilmek üzere kabul edildi.

2021 yılı ekmek azami fiyat tarifesi değişikliği talebi maddesi ile ilgili söz alan 33. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Tunç Özüuğurlu; “ SATSO meclisi olarak 2. veya 3. zammı onaylıyor olacağız. Komitemiz bu fiyatlar ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlardır ancak bu fiyatların dışında fırınlarımızda tanesi 12 TL’yi bulan lüks ekmek dediğimiz ekmekler de var. Ekmek fiyatının bizlerin oylarıyla artırılması konusunda vicdan yapabiliyorum. Ekmek ülkenin her yerinde aynı fiyat olmalı ve zam görüşmeleri ile fiyat artırımlarını kamu kurumları yapmalıdır.” dedi.

“Hammadde Fiyatlarında Artış”

Fiyat tarifesi maddesi ile ilgili söz alan 1. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Turgay Çelik ise; “Bizler 1. Meslek Komitesi üyelerin olarak sektörün içerisindeyiz. Temmuz ayından bu zaman kadar baktığımızda bile buğday fiyatları çok artış gösterdi. Dünyadaki tüm tarım borsalarının takip ettiğimizde de aynı artış mevcut. Ülkeler birbirlerine artık buğdayı bazı şartlarda satıyorlar ve genellikle stokluyorlar. Hammaddelerde gözüken artış da ekmeğin fiyatının artmasını haklılaştırıyor” dedi.

“Veliler Şüphe Duymasın”

29. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Kenan Taçyıldız; “Yakın zamanda eğitim adına güzel gelişmeler yaşandı. Anaokulları haftada 5 gün, ilk okullarımız haftada 2 gün, 8 ve 12. sınıflarımız haftada 2 gün olmak üzere eğitime verilmeye başlandı. 5 ve 9. sınıflarımıza da haftada 2 gün olmak üzere eğitime yakın zamanda başlıyoruz. Sağlık Bakanımız okulların açılması ile salgın arasında bir ilgilinin olmadığını belirtmesi bizler için sevindirici bir açıklamadır. Okullar sokaklardan daha güvenli ve temizdir. Okullarımızın birçoğu ‘okulum temiz’ belgesini aldılar. Velilerimiz asla şüphe duymadan çocuklarını okullara gönderebilirler.” dedi.

“Dökme Beton Değerleri Standartı Karşılamıyor”

18. Meslek Komitesi Başkanı İlker Ergül; “İnşaat sektöründe son 4-5 aydır artmış bir şikayet var. Müteahhitlerin bir kısmı beton değerlerinin laboratuar sonuçlarında 28 günlük basınç dayanımı değeri vermediğine dair iddialar var. Değerlerdeki düşüklüğün son aylarda üst seviyeye çıktığı söyleniyor. Bizler gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Sebeplerinden bazıları; laboratuarların numuneyi güzel alamadığı, çimentosunda sıkıntı olduğu, yaz aylarında sıcağa uygun üretilemedikleri ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün denetimleri uygun yapamadığı gibi birçok etmen konuşuluyor. Bu işle ilgili diğer komitelerimizin de sorun yaşadığını düşünüyoruz. Hep birlikte bu probleme karşı çözüm üretilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

“Dökme Betonda Karot Problemi”

Komite Başkanı İlker Ergül’ün belirttiği konuyla ilgili söz alan 13. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Hayrettin Kovacıoğlu; “Son aylarda firma olarak 18 adet beton döküm faaliyeti gerçekleştirdik ve 12 tanesinde karot ile karşı karşıya kalma sorunu yaşadık. Bu sıkıntıyı aşmak için gerekli görüşmeleri yapmaya çalıştık. Yapı denetim firmaları karot sorununda yapılan yapıyı delip numune alıyor ancak binaya zarar veriyor. Çoğu beton santrallerinde bu sorun var ve çok azında yok.”

17. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu ise; “Beton döküm esnasında yapı denetim vasıtasıyla alınan numunelerin 28 günlük basınç değerlerinin uygun olmadığını gördüğümüz zaman merak etmeyin karot aldıktan sonra 40 gün sonra kurtaracağı bilgisi veriliyor. Karot delikleri yapı için çok hoş olmuyor ve bu süreçte de doldurulmalara dikkat edilmeme gibi sorunla karşılaşılıyor. Burada hem tedarikçi, müteahhit, yatırımcı ve mal sahibini ilgilendiren bir sorun yaşanıyor. Bu konunun üstüne gidilmelidir.” dedi.

“Yapı denetim firmaları zarar ediyor”

28. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Emrullah Terzioğlu; “ Yapı denetim firmaları devletimizin fiyat politikası yüzünden yaptıkları işlerden zarar ediyorlar. Bu zararın devletin verdiği fiyat limitlerinden dolayı olduğunu ve kalitenin de düştüğünü düşünüyorum. Fiyatlardaki istikrarın sağlanması ile daha güvenlikli ve kaliteli hizmet yapılacaktır. 28. Meslek Komitesi olarak bizlere düşen görevde elimizden gelen desteği veririz.” ifadelerini kullandı.

“Mücbir Sebep ve SGK”

16. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Zafer Yıldırım; “Pandemi sürecinde işletmelerde çalışan personellerde çıkacak rahatsızlıklarda işletmeler mücbir sebepler dolayısıyla kapanıyor. Vergi dairesinde ve ilgili kurumlarda bu durum kabul görüyor ancak SGK mücbir sebep uygulaması ile ilgili tarihleri durdurmuyor. Firmalar bir ceza ile karşılaşıyor.” dedi.

“Abonelik Teminatları”

14. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Hasan Çakır; SEDAŞ ile ilgili merak ettiği bir konuya değinerek;” 15-20 sene önce abone olduğumuz şehrimizin elektrik dağıtım şirketine bir teminat yatırmamız isteniyordu. Borcumuz olduğunda kesilmeden bu teminat üzerinden tahsilinin sağlanması amaçlanıyordu. Ancak devletimize bağlı olan bu kurumlar daha sonra özelleştirildi ve özelleştirme sonrasında bu teminatlar ortadan kayboldu.

Başka bir konu ise; bu sene Gökçeören bölgesindeki tarım arazilerinin yarısından fazlası yine boş kaldı. Tarımsal araziler boş kaldıkça masraf çiftçimize daha fazla gider oluşturuyor. Boş kalan arazilerde otlanma problemi oluyor. Suların çekilmesinin ardından da çiftçilerimiz otlar ile mücadele ediyor. “ dedi.

“Küçük Esnaflar da Piyasaya Yön Veriyor”

31. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Behlül Bayrak ise Sakarya Stratejik Plan çalışması ile ilgili değerlendirmede bulunarak “Sakarya’nın geleceği ile alakalı, Odamız öncülüğünde oluşturulan çok önemli bir projenin tanıtımı gerçekleştirildi. SATSO bu şehrin geleceğine yöne vermek düşüncesiyle çok güzel çalışma yapmıştır. Bizler şehirdeki herkesi bu şehrin geleceği için işbirliğine davet ediyoruz.

Şehrimizdeki meslek kuruluşları küçük esnaf statüsündeki firmalarımızı büyük ticaret erbapları haline getirmek istediklerini belirtiyorlar. Ancak bazen taş yerinde ağırdır ve küçük esnaf olarak piyasaya, ticarete yön veren, etki eden birçok firma tanıyoruz. Bir firma bulunduğu yerde çok güzel hizmette bulunuyorsa şubeleşmesine gerek kalmadan tek şube olarak kalabilir. Belki de şubeleşerek bir iflasa sürüklenecek olabilir. Küçük esnafımızın şu andaki faaliyetlerinin de korunması gerekiyor.” dedi.

“Yerel Yönetimlerle Ticari Rekabet”

6. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Enes Akcan; “Şehrimizde adil bir iş hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Yerel markalarımızın ve işletmelerimizin ön plana çıkmasını sağlamaya ve marka olmasına destek olmaya çalışıyoruz. Ancak yerel yönetimlerimizin ürün satışı veya pazarlaması konusundaki faaliyetleri yerel esnafımızı rahatsız ediyor. Yerel esnaf asıl işi hizmet etmek olan belediyeler ile rekabet etmek zorunda kalıyor.” dedi.

Meclis üyelerinin görüşlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Altuğ, “Geçtiğimiz meclisimizde görüşülen TOBB himayesindeki sektör temsilciliklerinde şehrimizden de üyelerimizden de temsilci bulunması gerektiği konusunda üst kuruluşumuzdan cevap geldi.  18 üye firmamızın bu sektör temsilciliklerinde sektörlerinin ulusal faaliyetleri için çalışmalar yapıyorlar. Bu rakamı daha da artırmak için uğraşacağız. ” dedi.

Sakarya Barosu Basın Servisi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER