Taksitlendirme Fırsatı

Karasu Belediyesi Gelir Şefliği tarafından, yeni yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hakkında bilgi verildi.

Taksitlendirme Fırsatı

Gelir Şefliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması ve borçluların borçlarını taksitle ödeme imkânının sunulması amacıyla yürürlüğe giren Yapılandırma Kanunu ile vatandaşların Karasu Belediyesine olan birikmiş borçlarının ödenmesine ilişkin büyük kolaylıklar getirildiği belirtildi.
“Son Gün 31 Aralık 2020”
Karasu Belediyesi Gelir Şefliği tarafından, 11 Kasım Salı günü yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında açıklama yapıldı. Vatandaşların yapılandırma kanunundan faydalanarak Karasu Belediyesine olan birikmiş borçlarının kolaylıkla ödenebileceği, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Aralık Perşembe gününe kadar Karasu Belediyesi Gelir Şefliğine şahsen, posta veya faks aracılığıyla yapabilecekleri dile getirildi.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla, kesinleşmiş borçlarınızın yapılandırılmasına ilişkin önemli imkânlar getirilmiştir.
“YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR HANGİLERİDİR”
-
31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait/ vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan
- Emlak Vergileri
- İlan Reklam Vergileri
-Çevre ve Temizlik Vergileri
- Haberleşme Vergileri
- Ecrimisiller
- Harçlar (İşgal Harcı vb.)
- Kira Ödemeleri
- Gelir Tarifesindeki Ücretler 
“KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR”
Kanun kapsamına giren borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;
- Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
“7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDEMESİ DEVAM EDEN BORÇLAR”
7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7256 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;
Karasu Belediyesi Gelir Şefliği tarafından, yeni yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hakkında bilgi verildi.

Karasu Belediyesi Basın Servisi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER