GÜNDEM

İklim Adaletinde Kadın Sempozyumu

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) İklim Adaletinde Kadın Sempozyumu düzenlendi.

Türk Kadın Akademisyenler birliği ve Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi desteğiyle hazırlanan sempozyum, Sakarya Vali Yrd. Selda Dural, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu , Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, SAÜ Kadın Araştırmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hafsa Kesgin, Türk Kadın Akademisyenler Birliği Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmasında Yiğit, “Dünyadaki iklim göçmenlerinin yüzde sekseni kadın, dünyadaki en yoksul ve iklim değişikliğine en çok mağdur olan grubun yüzde yetmişi kadın, kentlerde en yoksul hanelerin yüzde kırkının reisi kadın, bu afetlerde zarar görme oranına baktığınızda erkeklere oranla kadınlar yüzde on dört daha fazla zarar görüyorlar. Bunun yanında karar verme mekanizmalarında yeri çok az.” cümleleriyle kadınların hem mağdur durumda olduklarını hem de karar vermede yer almadıklarını dile getirdi. Yiğit, sempozyumun nasıl bir akışta olacağını anlatarak gelen ve yardımcı olan dostlarına teşekkür ederek açılış konuşmasını bitirdi.

Üç oturumdan oluşan sempozyum, davetli konuşmacı Dr. Nuran Talu’nun iklim değişikliği, kadınlar ve adil gelecek konuşmasıyla devam etti.

Talu, “Öyle güçlü bir kolektif eyleme ihtiyacımız var ki, artık böyle ayrık kod yok. Kamunun merkezi, meclisi, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, bugün akademi camiası hepimiz bir arada bir boğuşmanın içerisindeyiz ve üstelik bunu da böyle küresel problemdir diye artık öteleyemeyiz. Mahallede sel akıyor” ifadeleriyle iklim krizinin herkesin derdi olduğunu ve basite indirgenemeyeceğinden bahsetti.

Sempozyumun birinci oturumu, Doç. Dr. Rahime Cengiz’in moderatörlüğünde başladı. Oturum, Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin, Nizamettin Mangir, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Büşra Polat, Dr. Öğr. Üyesi Emel Çelik, Arş. Gör. Gözde Kestellioğlu sunumlar yaptı.  Oturumda, kentlerde üretime ve tüketime dayalı karbon emisyonlarının azaltılmasında kadınların önemi, enerji sektöründe kadın çalışanların rolü ve sürdürülebilirlik raporları, kentlerin iklim değişikliğine adaptasyonu ve kadınların rolü ve dayanıklığı arttırmaya yönelik yerel uygulamalar hakkında açıklamalar yapıldı.

Oturumun ikinci yarısında Prof. Dr. Nurtaç Öz ve Doç. Dr. Kadriye Kobak moderatörlüğünde başladı. Oturumda, Dr. Firuze M. Caferova, Lale Memmedli, Ilgın Yücel Kandemir, Prof. Dr. Hülya Karabaş, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Damar Arifoğlu, Prof. Dr. Serap Koşal Şahini Dr. Öğr. Üyesi Vacide Karaman, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Demirel, Prof. Dr. Azize Serap Tunçer, Doç. Dr. Gülçin Elif Yücel ve Sibel Topaloğlu yer aldı. Su kıtlığının kadın yaşamına etkileri, çiftçilerin canlılar ce doğanın korunması hakkında bilinç düzeyinin toplumsal cinsiyet açısı, kırsalda yaşayan kadınların tarımsal ve hayvansal atıkları biyogaz üretimi amaçlı değerlendirmelerin, iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım üzerinde yaratacağı etkiler, iklim değişikliğinin suyun kullanımı açısından dünyadaki ve ülkemizdeki kadınlara etkisinin kıyaslanması, buzul göllerde iklim değişikliği mağduru yaylacı kadınlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki ekonomik etkileri, sosyal hizmetler perspektifinden iklim ve çevre duyarlı politikalardaki kadın, yeşil ekonomi ve post-truth çağında küresel ticaret politikalarının kadınlar üzerindeki rolü ve medyada iklim değişikliği ve kadınların önemi hakkında konuşuldu.

Son oturum, Doç. Dr. Handan Akyiğit ve Doç. Dr. Nazire Pınar Tanattı  moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Doğdu Yücetürk, Doktorant Fatma Demir, Prof. Dr. Nimet Haşil Korkmaz, Prof. Dr. Nuray Akbudak, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Turut, Doç. Dr. Handan Akyiğit, Arş. Gör. Fatma Zehra Toçoğlu, Arş. Gör. Büşra Yiğit, Prof. Dr. Sinem Yıldırımalp, Doç. Dr. Eda Ermağan Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Batman, Begüm Selen Altınkaya, Doç. Dr. Ceyda Aksoy, Derya Didem Atamer, Doç. Dr. Gözde Sezen Gültekin, Yük. Müh. Merve Balta ve Dr. Esra Kıymaz sunumlar yaptı. Oturumda, iklim değişikliğine bağlı sel felaketinde maruz kalan kadınların kırgınlıkları, dirençlilik ve uyum stratejileri, iklim göçleri, insani güvenlik yaklaşımına feminist bir bakış, iklim göçleri, kadın ve toplum ruh sağlığı, iklim değişikliği etkileri ve kadınların toplumdaki rollerine etkileri, ekofeminizm kavramı üzerine yazılmış tez ve makalelerin yapıları, kadın liderliği iklimi, iklim adaletinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekofemizm hakkında konuşuldu.

Sempozyum sonunda panel yapıldı. Panel, Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit moderatörlüğünde, Aynur Acar, Dr. Nuran Talu, Prof. Dr. Sinem Yıldırımalp, Prof. Dr. Dilek Aygin katılımında gerçekleşti. Panelde, iklim değişikliğinin etkilerinde kadınların rolü, kadınlarla iklim adaleti, doğanın sesine kulak veren kadınlar ve eğitim alanında karbon ayak izi azaltılabilir mi? konuları hakkında sunumlara yer verildi.

Bir yanıt yazın