GÜNDEM

SAÜ’lü Öğrencilerden meclis simülasyonu etkinliği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yaşayan Hukuk Öğrenci Topluluğu tarafından dört gün süren Meclis Simülasyonu isimli bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilerin vekillik yaptığı altı farklı partiye mensup grup, komisyon ve genel kurul görüşmeleri yapıldı. Katılımcılarda önemli kazandırmalarda bulunan bu etkinlikte anayasanın yasama organına ilişkin hükümlerini anlamak, içtüzük hükümlerine vakıf olmak, yasa yapım sürecine tanık olmak, hoşgörü ve uzlaşma ortamının ideal bir mecliste gerçekleşebileceğini göstermek ve teorikteki bilgileri pratikte uygulayarak öğrenmek amaçlandı.

Meclis Simülasyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçmiş yahut geçememiş yasa teklifleri, Meclis’in İçtüzük hükümlerinin mevcut şartlara göre düzenlenmiş bir şekilde uygulanarak, yasa yapım sürecinin  (Komisyonlar ve Genel Kurul) gerçekleştirilmesi ayrıntılı olarak ele alındı.

Simülasyonu gerçekleştiren öğrenciler etkinliğin sağlıklı işlemesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünü temel aldıklarını söyleyerek etkinliğin gerçekleşeceği yer, zaman ve şartları dikkate alıp bazı değişikliklere gittiklerini aktardı. Öğrenciler söz konusu değişikliklerin hiçbir şekilde Anayasa, Kanunlar, Meclis İçtüzüğü yahut hukuk düzeninin diğer düzenleyici normlarının amacına aykırı olmayıp söz konusu normların işleyiş ve yürütülüşünü daha iyi anlamak, kavramak ve uygulayarak öğrenmek adına yapıldığını vurguladı.

Bir yanıt yazın